EMİNE ÖRNEK’TE STEM PROGRAMI

(26.12.2016)

Teknolojik gelişmelerle birlikte bilimsel bilginin hızla ilerleyip yayıldığı günümüzde, öğrencilerin bilim okuryazarı olarak topluma kazandırılmalarını hedefleyen, bilimin sıra dışı dünyasını eğlenerek, deneyimleyerek, aktif katılımla öğrenmeyi sağlayan bir program olan “STEM” programı EMİNE ÖRNEK Bademli ve Ataevler Anaokullarında başarı ile uygulanmaktadır. STEM dersleriyle öğrenciler deney, gözlem, tasarım, modelleme, kodlama, bireysel ya da grupça çalışarak, yaparak yaşayarak öğrenme ortamları oluşturur, birçok yöntem ve teknikle öğrenmeyi öğrenirler. STEM derslerinde amaç, soyut öğretilerin somutlaştırılarak, öğrencilerin eğlenerek, fen ve matematik bilimlerindeki temel bilimsel kavram ve yöntemleri anlamalarını, disiplinler arası koordinasyon oluşturmalarını, dönüşümlü düşünebilme becerilerini, bilimsel araştırmalara karşı olumlu bir tutum edinmelerini, bunun yanı sıra bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirerek fen ve matematik alanlarındaki başarılarını artırmaktır. .
Bu Haber 1542 Kez Okunmuştur.

YUKARI