ATAEVLER ANAOKULU

ATAEVLER ANAOKULU

Özel Emine Örnek Ataevler Anaokulunda 4- 5 - 6 yaş çocuklarına okul öncesi eğitimi verilmektedir. Çocukların nitelikli eğitim öğretim geçirerek uygar dünyanın aktif bireyleri olmalarına hedefleyen okulumuzun ilk basamağı olan anaokulu eğitiminin amacı;

  • Çocuklarımızın çok yönlü (psiko-motor, sosyo-duygusal, bilişsel, dil, öz-bakım ) gelişimlerini desteklemek,
  • Benlik kavramının gelişmesine, kendini ifade etmesine, bağımsızlığının ve özdenetimini sağlamasına sorumluluk almasına, sorumluluklarını yerine getirmesine olanak tanımak,
  • Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler sunarak ilgi alanlarını bulmalarına yardımcı olmak,
  • Evden okula olumlu geçişi sağlamak,
  • Oyun yolu ile insanlar arası iletişim becerisi kazandırmak,
  • Karşılaştığı problemlerle baş edebilme ve çözüme yönelik yöntemler üretebilmek,
  • İlkokul için gerekli yeterlilikleri kazandırmak,
  • Çevrecilik bilinci ile yetişmiş vatanına milletine , gelenek göreneklerine bağlı çağın gerektirdikleriyle yaşayan bireyler yetiştirmek,
  • Okulöncesi eğitimi konusunda aileyi bilinçlendirmek.
  • Özel Emine Örnek Anaokulu 18 kişilik sınıflar olarak düzenlenmiştir. Sınıfların dışında açık ve kapalı oyun bahçesi, kum havuzu, trafik pisti, bilişim teknolojileri sınıfı, spor salonu, havuz, müzik sınıfı, kütüphane, hayal odası, aynalı atölye, çok amaçlı salon ve yemek salonu bulunmaktadır. Emine Örnek Okullarının bulunduğu eğitim yerleşkesinde bulunan tüm birimlerden çeşitli etkinlikler sırasında yararlanmaktadır. (Fen bilgisi laboratuvarları, resim- iş ve seramik atölyeleri, kapalı ve açık spor sahaları, yarı olimpik yüzme havuzu ) Ayrıca okulumuza ait ekolojik tarım alanında çeşitli sebze ve meyvelerin ekilmesi, çapalanması, hasadı gözlenir, hayvanat bahçesindeki hayvanlar öğrenciler tarafından zaman zaman beslenir, mevsim değişiklikleri sırasında gözlemlenir.

Eğitim Öğretim

EMİNE ÖRNEK ATAEVLER ANAOKULU, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, MEB Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü’nün oluşturduğu programları esas alır. Çocuk Gelişimi alan bilgisine ve pedagojik formasyona sahip deneyimli öğretmen kadrosu tarafından programda yer alan, hedefler - kazanımlar ve gereksinimler doğrultusunda, öğrenme durumları - öğrenme ortamları hazırlanır. Oyun merkezli etkinliklerde, çocuğun aktif katılımı ve yaşayarak öğrenme ilkeleri temel alınarak çeşitli yöntemler geliştirilir. Bu programlar çeşitli projeler ile desteklenir.

Çocuğun, büyük ve küçük kas gelişimini destekleyici, hareket ederek enerji boşalımlarını sağlayıcı, sosyalleşmesi, yardımlaşması, işbirlikçi olması, grupla birlikte hareket edebilmesi, gerektiği zamanlarda grup liderini izlemesi, liderliği üstlenmesine olanak sağlayıcı zengin uyarıcı, zaman zaman temaya uygun olarak hazırlanan istasyonlardan yararlanmasına olanak sağlanır.

Kavram gelişimini desteklemek, helezon çizgi çalışmaları ve çizgileri doğru yönde yazma becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Aynı sesle başlayan ve aynı sesle biten kelimeleri bulma, çağrışım gibi oyunlarla desteklenmektedir.

Fen ve doğa çalışmalarında, çocukları dikkat etmeye, soru sormaya, merak etmeye, gözlemlemeye, araştırmaya, incelemeye ve keşfetmeye yönelten etkinliklerin yanı sıra ilk elden deneyimler kazanmalarına , bilimsel süreç becerilerini kullanmalarına dikkat edilir.

Stem (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi; Teorik bilginin uygulamaya, ürün ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan, öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün bir parçası olarak görmelerini sağlayan Stem eğitimi yaklaşımıyla öğrencilerin üretim ve buluş yapma alanında yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme gibi yetenekleri geliştirilmektedir. Stem derslerimiz okulumuzun donanımlı laboratuvarlarında alanında uzman branş öğretmeni tarafından 6 yaş, 1 ve 2 sınıflarda haftada 1 ders saati yapılmaktadır.

Mutfak etkinliği çalışmaları, çocukların dengeli beslenme alışkanlığı kazanmalarını, mutfakta yapılan çalışmalardan haberdar olmalarını, beslenmenin ve hijyen kurallarının önemini erken yaşlarda kavrayabilmeyi amaçlamaktadır.

Uygulanan matematik etkinlikleri çocukların çevrelerindeki örüntüleri fark etmelerini, varsayımlar geliştirip bunları deneyebilmelerini, problem çözebilmelerini akıl yürütebilmeyi ve matematiksel kavramları kullanarak iletişim kurabilme becerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Türkçe etkinliklerimizin amacı; çocukların Türkçe’yi düzgün kullanmasını, sesleri çıkarabilmesini, farklı söz dizimsel yapıları anlama ve kullanmasını, dinleme becerilerini kazanmasını, duygu ve düşüncelerini sözel ve sözel olmayan yollarla ifade etmesini, ses tonunu ayarlamasını ve sözcükleri doğru üretmesini sağlamaktır. Bunların yanı sıra çocukların kitaplara karşı olumlu tutum geliştirmelerini desteklemek ve kitap sevgisini aşılamaktır.

Okul aile işbirliğini güçlendirmek, veliyi sınıf içi etkinliklerine katmak, öğrencilerin olumlu benlik algılarını geliştirmelerine yardımcı olmayı desteklemeyi amaçlamaktadır.

Çocuğun sosyal bir grubun üyesi olduğunu fark etmesine yardımcı olan çember saatleri aynı zamanda duygu panosu ile duygularının farkına varmalarına, hava durumu panosu ile o gün, havanın nasıl olduğunu gözleyerek panoya işlemelerine, toplum içinde konuşa bilme, günlük olayları ve haberleri takip edebilmelerini amaçlamaktadır.

Oyuncak Günü;Çocuğun paylaşabilme, eşyasına sahip çıkma, aldığı sorumluluğu yerine getirebilmesine yardımcı olmayı, Sinema günü; Çocuğun sanata olan ilgisinin artması, hoş vakit geçirmesi, toplu alanlarda uyulması gereken kuralları tanımasını geliştirmeyi, Belgesel günü; Doğa sevgisini aşılama doğada olan varlıkların önemini ve özelliklerini kavrama, bilgi edinmenin farklı yönlerini, yöntemlerini keşfetmeyi, Kitap günü; Farklı kitapları tanımak, yorumlayabilme yetisini geliştirmek, dikkatini arttırmak, kitap sevgisini aşılamayı amaçlamaktadır.

BRANŞ DERSLERİ

Okulumuzda haftada 1 saat olarak uygulanan bilgisayar dersi ilgili branş öğretmenleri tarafından verilmektedir. Her çocuğa bir bilgisayarın düştüğü, bilgisayar laboratuarında, bilgisayarı tanıtmak, mause hakimiyeti, klavye kullanımını öğreterek çocukların el- göz koordinasyonunu geliştirmek, görsel ve işitsel alanlara ulaşmayı amaçlamaktadır.

Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler tarafından haftada 4 yaş grubunda 10 saat , 5 yaş grubunda 14 saat, 6 yaş grubunda 14 saat olarak uygulanmaktadır. İngilizce programının temel amacı öğrencilere İngilizceyi sevdirmek, başka bir dilin varlığının farkına varmalarını sağlamak ve bu dili öğrenmeye istek uyandırmaktır. Yaparak yaşayarak öğrenme ilkesinden hareketle; el işi-resim çalışmaları, akıllı tahta programları ile görsel ve işitsel yöntemlerle yaş gruplarına uygun oyunlarla derse karşı merak ve ilgi uyandırılır.İngilizce dersinin yanında , 5 yaş ve 6 yaş gruplarında haftada 2 saat Almanca ve Fransızca dersleri uygulanmaktadır.

Okulumuzda 2 Yabancı dil olarak Almanca ve Fransızca dersleri 4 yaş grubunda haftada 1 ders saati, 5 ve 6 yaş grubunda ise haftada 2 ders saati olarak uygulanmaktadır. Küçük yaşta çocuğun öğrenme hızının en yüksek olduğu dönemde öğretmenlerimiz 2 Yabancı Dili oyunlarla, şarkılarla ve görsel-işitsel materyallerle destekleyerek eğlenceli bir şekilde öğretmektedir.

Haftada bir saat olarak uygulanan müzik dersi ilgili branş öğretmeni tarafından verilmektedir. Müzik dersini amacı çocuklara yaş seviyelerine uygun şarkı öğretiminin dışında, orff aletlerini kullanmalarına, çeşitli müzik aletlerini tanımalarına olanak sağlamaktır.

Haftada bir saat deneyimli yüzme antrenörleri eşliğinde yarı olimpik,ozon dezenfeksiyon sistemi ve ozan jeneratör sistemleri ile donatılmış, hijyen koşullarına titizle uyulan yüzme havuzunda yapılmaktadır. Yaş seviyelerine uygun temel yüzme teknikleri öğretilir. Suda kayma ve suda durabilme, kol- bacak koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğrencilerimizin yaratıcılık özelliklerini geliştirmek, oyun yoluyla düş güçlerini harekete geçirmek için tüm yaş gruplarına drama dersleri verilmektedir. Drama ile düşünüp plan yaparak, bu planı organize ederek, düşüncesini eyleme dönüştürmeyi öğrenmektedirler. Oyun olgusuyla iç içe geçerek verilen Drama Eğitimiyle; yeni davranış ve duyguları öğrenmekte, deneyim sahibi olmaktadırlar. Böylece çocuklarımız, duygularını kontrol edebilme, değiştirebilme, düşüncelerini ifade edebilme, konuşarak iletişim kurabilme gibi yeteneklerini geliştirmektedirler.

Haftada bir saat ilgili branş öğretmeni tarafından satranç dersi uygulanmaktadır. Satranç dersinin amacı, yaratıcı düşünmeyi, bir sonra ki aşamayı tahmin edebilmeyi, analiz ve sentez becerilerini geliştirmeyi sağlamaktır.

Spor derslerimiz beden eğitimi dersi ve jimnastik adı altında haftada 2 ders saati yapılır. Beden eğitimi derslerinde çocukların komutları duyması, paylaşmayı öğrenmesi, özgüven kazanmasına yönelik çalışmalar oyunlarla verilmektedir. Jimnastik dersinde ise, teme duruş hareketleri, koordinasyon geliştirici hareketler gösterilmektedir. Aynı zamanda sportif oyunlara katılmak; çocukta yardımlaşma, beraber çalışma, diğer arkadaşlarına ve oyun düzenine saygılı olma gibi duyguları geliştirir.

Haftada bir saat ilgili branş öğretmenleri tarafından seramik atölyesinde uygulanmaktadır. Seramik dersi, çocuğun psiko- motor becerilerinden ince motor gelişimine katkı sağlamayı, hayal gücü ve yeteneklerini geliştirmeyi , deşarj olmalarını amaçlamaktadır. Ayrıca estetik duygularının gelişmesine, sanatla iç içe yaşamayı öğrenmelerine yardımcı olmaktadır.

Çocuklar bir düşünce ya da duyguyu hareket yoluyla karşı tarafa aktarırlar ve bunu da evrensel bir dil olan "dans " yoluyla gerçekleştirirken keyif alırlar. Bu bağlamda Bale/Modern Dans etkinlikleri ile öğrencilerimizin koordinasyon, denge, esneklik, dayanıklılık, estetik ve disiplin becerilerinin gelişmesi hedeflenmektedir.

BESLENME

Rehberlik; öğrencinin kendisini tanıyarak ev, okul ve topluma uyum sağlaması, sağlıklı iletişim kurabilmesi, kendini doğru ifade edebilmesi, sorunlarına sağlıklı çözümler bulabilmesi, doğru kararlar verebilmesi, kendi hayatını kendisi yönlendirmesi, sonuçlarından sorumlu olması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için, sosyal, psikolojik ve bilişsel gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlaması için uzman kişilerce bireye yapılan profesyonel yardım sürecidir.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin amaçlarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: Bireylerin problem çözme gücünü geliştirmesine, doğru kararlar verebilmesine, çevresi ile olumlu ilişkiler kurabilmesi için gerekli tutum ve beceri kazanabilmesine ve ruhsal yönden sağlıklı ve topluma faydalı olabilmesine ve kendini gerçekleştirebilmesine yardımcı olmaktır. Bireyin kendisini fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden tanımasına yardımcı olmaktır. Türk Milli Eğitimi’ nin yöneltme sistemi içinde temel eğitimden başlayarak öğrencilerin yeteneklerine uygun bir programı seçmesine yardımda bulunmaktır. Bireylerin toplumda gelişimi için okul içi ve dışı eğitim olanaklarını, meslekleri ve toplumun beklentilerini tanımasına yardım etmektir.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, tüm öğrencilere açıktır. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde süreklilik ve gizlilik esastır. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden yararlanmada gönüllülük esastır. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri eğitimin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir yanını oluşturur. Rehberlik anlayışı her türlü çalışması ile öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemini öngörür. Rehberliğin temelinde demokratik ve insancıl bir anlayış vardır. Rehberlik hizmetleri tüm bireylere yöneliktir. Rehberlik hizmetlerinde bireyi birçok yönü ile tanımak ve bireyin güçlü yönlerini açığa çıkarmak esastır. Rehberlik uygulamaları okulun amaç ve ihtiyaçlarına yönelik olmalıdır. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetinde kullanılan bütün yöntemler ve teknikler amaç değil; sadece araçtır. Rehberlikte ilişkiler tek yönlü olmayıp, danışman ile danışanın karşılıklı saygı, hak, sorumluluk ve işbirliğine dayalı bir etkileşim ilişkisidir. Rehberlik hizmetleri planlı, programlı, örgütlenmiş bir biçimde ve profesyonel bir düzeyde sunulmaktadır.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları: Okula yeni başlayan tüm anasınıfı, 1.sınıflar ve ara kayıtla gelen öğrencilerimize okulu, sistemi, etkinlikleri tanıma çalışmaları kapsamında oryantasyon eğitimi verilmektedir. Okula geldiği ilk günden itibaren açılan öğrenci tanıma fişleri uygulanan test ve materyaller öğrenciyle birlikte büyüyerek yol almaktadır. Özel Eğitim Çalışmaları: Okulumuzdaki üstün yetenekli ve üstün zekalı öğrenciler tespit edilerek gerekli kurumlara yönlendirilir. (RAM, BİLSEM…) Bireysel Görüşmeler: Öğrencilerin her türlü soruları için çözüm bulmalarına destek olunmaktadır. Psiko – sosyal ve akademik başarıları desteklenmektedir. Grup Görüşmeleri: Grup görüşmeleri ile öğrencilerin yaşadığı problemlerde yalnız olmadığı hissettirilerek, grup etkileşimi ile çözüme ulaşma fırsatı bulmaktadırlar. Mesleki Yönlendirme Etkinlikleri: Verimli çalışma yöntemleri, Stresi kontrol etme çalışmaları, Mesleki tanıtım çalışma ve seminerleri ile desteklenen mesleki yönlendirme çalışmalarında uygulanan test ve gözlemlerle anaokulundan itibaren öğrencilerimiz meslek seçimlerinde kendilerine yol çizebilmektedir. İletişimi Geliştirme; Kendini, Çevreyi İlgi ve Yeteneklerini Anlama Tanıma: Uygulanan test ve gözlemlere göre kulüp çalışmalarına yönlendirilen öğrenciler ilgi ve yeteneklerini geliştirme ve projelerle kendilerini gösterme fırsatı bulmaktadır. Sosyal Beceri Geliştirme Etkinlikleri: Öğrencilerimiz ilgileri doğrultusunda sosyal sorumlulukta üstlerine düşeni yapmayı davranış haline getirmeyi anaokulundan itibaren öğrenmektedirler. Etkili Çalışma, Kaygı Kontrolü ile İlgili Çalışmalar: Öğrencilerimizin akademik başarıları için etkili ve verimli çalışma yöntemleri; kaygı kontrol ile ilgili çalışmaları bireysel ve grup halinde verilmekte; sonuçları takip edilmektedir.

Velilerle Bireysel Görüşmeler: Öğrencilerimizin olumlu tutum ve davranışlar geliştirmelerinde ve başarıyı yakalamalarında okulumuzun sağladığı farkındalıkların tek başına yeterli olmadığı bu durumda anne ve babaların da bizlerle iletişim içerisinde olması görüşünü taşımaktayız. Öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ya da velimizin talebi durumunda randevu sistemiyle bireysel görüşmeler yapılmaktadır .Okul –Aile Birliği Çalışmaları: Veli Etkinlikleri (Geziler, Koro...) Basılı Materyalle Bilgilendirme (Broşürlerimiz): İhtiyaca bağlı olarak, sık rastlanan problemlere yönelik hazırlanan broşürlerimiz, velilerimize, öğrencilerimize ve her yıl eğitim fuarlarında halka dağıtılmaktadır. Sosyal Yardım Çalışmaları: Toplumsal bilinçle sosyal yardım için velilerimizle işbirliği için de ihtiyaç sahiplerine büyüyen yardımlarımızla ulaşmaktayız.

Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları: Eğitim sürekliliğine olan inancımızla kaliteyi yaşam biçimi olarak benimseyerek, değişen dünyaya hizmet içi eğitimlerle kendimizi aşarak katılıyoruz. TKY Eğitim Çalışmaları: Toplam kalite bilincinde; öğretmenlerimizin katılımları için eğitimlerimiz devam etmektedir. Sınıf İçi Rehberlik Çalışmaları: Sınıf rehber öğretmenleri, rehberlik servisiyle ortak çalışmalarını yıl boyu sürdürerek, akademik ve sosyal anlamda çocuklarımıza rehberlik yapmaktadır. Rehberlik Etkinlikleri Kullanım Kılavuzları: Her yıl program dahilinde belirlenen rehberlik etkinlikleri ile öğrencilerin kendilerini ve çevrelerini tanıma, iletişim becerilerini kazanma amacı güdülmektedir. Bireysel Destek Çalışmaları: Öğretmenlerimizin sınıf içinde yaşadıkları sorunlar konusunda, çözüme ulaşmalarında kendilerine bilgi ve destek verilmektedir.

Okulumuzun öğrenci meclisi, her yıl Ekim' in son haftasında demokratik katılımla seçilmektedir. Seçilen öğrenci meclisi bir hafta sonra kendi içinde oylama yoluyla öğrenci kurulunu oluşturmaktadır. Öğrenci kurulu da kendi arasında demokratik oylama ile başkan be başkan yardımcısını seçmektedir. Öğrenci kurulu başkanı aynı zamanda OGYE' ninde üyesidir.

Öğrenci Kurulu, Çevre Etkinlik Grubu, Sosyal Yardım ve Dayanışma Etkinlik Grubu, Onur ve Disiplin Kurulları ile Rehberlik Servisi işbirliği yaparak öğrenciler arasında kalite bilincini geliştirme etkinlikleri yapılmaktadır. İletişimi geliştirme ve alınan istismarı önleme Çevreye saygı, ekolojik tarım, dönüşebilir atıkların toplanması Ağaçlandırma çalışmaları Sosyal yardım çalışmaları Çevre temizliğine ve tasarrufa yönelik etkinlikler Elektrik enerjisi elde etme Uluslararası projeler bu çalışmalara örnek gösterilebilir.

Okulumuzda öğrencilerimize sınıf çalışmalarında, yemek sırasında, serbest zaman etkinliklerinde kuralları ve toplumsal normlar konusunda farklılık kazanmaları sağlanır. Bu kuralların öğrencilerimizde davranış haline dönüşebilmesi için çeşitli etkinliklerle desteklenir. Okulumuzda doğum günü partileri, yılbaşı partisi, renk partileri ve çocuklarımızın yaratıcılığıyla tak-takıştır partisi gibi etkinlikler gerçekleştirilmektedir. KARAKTER EĞİTİMİ Karakter eğitimi, bir durum karşısında mantığını kullanabilen çocuklar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Karakter eğitimi süreci, belirlenen temel hedeflerin sistematik bir şekilde öğretilmesi, örnek teşkil edilmesi ve okul-aile işbirliğinin tutarlı bir yaklaşım benimsemesi ile gerçekleşir. Anaokulu ve 1-4. Sınıflar düzeyinde öğrencilerimizin gelişimi açısından önemli olduğunu düşündüğümüz; Saygı, Sevgi, Dostluk, Özgüven, Özdenetim, Hoşgörü, Yaratıcılık, Sorumluluk, Arkadaşlık, Doğruluk ve Yardımseverlik değerleri drama ve görsel etkinlikler ile işlenerek, bu değerlerle ilgili öğrencilerin farkındalık kazanmaları sağlanmaktadır. Öğrencilerin öğrendiklerini davranışa dönüştürüp hayatlarının bir parçası haline getirmeleri hedeflenmektedir. Özel Eğitim Destek Çalışmaları: -Artikülasyon çalışmaları -Koordinasyon çalışmaları -Dikkat geliştirme çalışmaları -El- göz işbirliği geliştirme çalışmaları Farkındalık Geliştirme Çalışmaları: -Kendini tanıma, anlama, kabul etme çalışmaları -Başkalarını tanıma (drama, empati) anlama, kabul etme çalışmaları -Yeteneklerini görme etkinlikleri Bireysel Görüşmeler: -Duygusal sorunlarla ilgili görüşmeler -Davranış problemleri ile ilgili görüşmeler -Aile içi ilişkiler, kardeş ilişkileri ve arkadaş ilişkileri VELİ OKUL İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI Haftanın çocuğu etkinliği; Her hafta bir öğrenci haftanın çocuğu seçilir. Hafta boyunca bu öğrenci öğretmenin yardımcısıdır. Son gün öğrencinin velisi de okula gelir, tüm sınıfa birlikte bir etkinlik yapar. Bu arada öğrencinin becerileri de velisi tarafından gözlenmiş olur. Aynı zamanda haftanın çocuğu ile ilgili bir pano hazırlanıp kapıya asılır. Bu panoda öğrencinin doğumundan itibaren aile resimleri ve gelişimi yer alır. Öğretmen her resmin altına resimle ilgili öğrenciyi motive edici küçük notlar yazar. Veli Eğitimi Çalışmaları: Sene başında hazırlanan programlar kapsamında velilere kurum genelinde bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantıların konuları genellikle aşağıdaki gibidir: - Okul öncesi dönemi özellikleri, sorunları ve baş etme yolları - Çocukta bağlanma (bağımlılık -özerklik) - Çocukta disiplin -Çocuğun cinsel gelişimi, cinsel bilgiler nasıl ve ne zaman, kimler tarafından verilmeli - Üstün zeka ve özel yetenekli çocukların yönlendirilmesi - Algılama eşikleri -Her sınıf düzeyinde farklı olmak üzere, gelişim özellikleri ve ihtiyaçları temel alınarak hazırlanan broşürler velilerimiz ile paylaşılmaktadır. Bazı özel sorunlarla ilgili (Altını ıslatma, tırnak yeme, parmak emme, kekemelik, gecikmiş konuşma, özel öğrenme güçlüğü, tikler, kardeş kıskançlığı...) bireysel bilgilendirmeler de yapılmaktadır. Bireysel görüşmeler: Bu görüşmeler, genellikle öğrencide gözlenen özel durumlarla ilgili yapılmaktadır. Öğrenciyle yapılan görüşmeler sonucunda veliler bilgilendirilir ve gerekli yönlendirmeler yapılır. Bu görüşmelerin içinde veli eğitim toplantılarındaki konuların yanı sıra, okula uyum, uyku, yemek yeme, anneden ayrılamama-birlikte yatma, el becerileri ve öğrenmede zorlanmalar, arkadaş problemleri, korku ve kaygılar, yalan, duygusal gelişim ve davranış gibi konular yer almaktadır. ÖĞRETMEN HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİ Mesleki gelişimle ilgili eğitimler: Bu eğitim programları içinde özellikle problem durumlara ilişkin eğitimler hazırlanmaktadır. -Gecikmiş konuşma problemleri -Çocuk depresyonu -Disleksi (Özel öğrenme güçlüğü) -Kekemelik TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMİ Temel kalite Kavramları, Motivasyon, iletişim, stres yönetimi, süreç yönetimi, EFQM model eğitimi, takımla çalışma, problem çözme teknikleri, zaman yönetimi, toplantı yönetimi, kalite çemberleri eğitimi, kurumsal performans yönetimi ve stratejik yönetim gibi konular yer almaktadır.

BESLENME

Yemekhanemizde çocuklarımıza her sabah 18 çeşit kahvaltılıktan 10 çeşidi açık büfe olarak ve öğle yemeği ile ikindi kahvaltısı verilmektedir. Yemek listelerimiz diyet uzmanı kontrolünde gıda mühendisimiz ve okul doktorumuz tarafından günlük kalori hesaplamaları yapılarak dengeli ve yeterli beslenme kuralları çerçevesinde, sağlıklı ve doğal ürünler içermesine dikkat edilerek oluşturulmaktadır. Hazırlanan listeler aylık olarak velilerimize ulaştırılmaktadır. Okulumuzda hijyenik beslenmeye, çocuklarımızın sağlığı düşünülerek çok büyük önem verilmektedir. Yemekler kendi mutfağımızda, gıda mühendisimizin denetiminde, deneyimli aşçı kadrosu tarafından hijyen kurallarına dikkat edilerek pişirilmekte ve aynı temizlik ve titizlikte servis edilmektedir. Yemekhane personeli kesinlikle bone, eldiven ve maske kullanmak zorundadırlar. Yemek ve servis personelimiz gıda güvenliği ve hijyen kuralları konusunda sürekli eğitim almaktadırlar. İşe girişte ve periyodik olarak portör , akciğer , burun ve boğaz kültürü muayeneleri yapılmaktadır. Yemek numuneleri hijyenik koşullara uygun olarak alınır, 3 gün boyunca -18 °C' de, dolaplarımızda saklanır. Okulumuzda tüm katlarda ultraviyole ve karbon filtreli su fıskiyeli Amerikan tipi sebiller yer almaktadır. Sebillerden alınan numuneler periyodik aralılarla ilgili kuruluşlara analiz için gönderilmektedir. Ayrıca lise binamızda ve yemekhanemizde Erikli suları kullanılmaktadır. Mutfağımızda 15 tonluk soğuk hava depomuz, sebze meyve dezenfeksiyonu için kullanılan 2 adet ön yıkama havuzu, otomatik bulaşık yıkama makinası, konveksiyonlu fırınlar ve çeşitli modern araç ve teçhizatlar mevcuttur. Mutfak ve yemekhane ortamı uluslararası kalite belgelerine sahip uzman bir ilaçlama şirketi tarafından ayda bir kez periyodik olarak kontrol edilmektedir. Okulumuz doğa içinde olması nedeniyle çeşitli haşere ve sineklere karşı ilaçlanmaktadır. Okulumuzun beş yeşil bayraklı Eco School olması nedeniyle mutfakta bitkisel yağ kullanımı sonucu ortaya çıkan ve hem çevre hem insan sağlığı açısından zararlı, "tehlikeli atık" niteliği taşıyan bitkisel yağ atıkları, lisanslı atık toplama şirketlerine periyodik olarak teslim edilmekte ve geri dönüşümü sağlanmaktadır. Ayrıca atık bitkisel yağları değerlendirmek için okulumuzda "biodizel" yakıt üretme projesi yapılmaktadır. Okulumuzda tarım alanı olarak ayrılan 7000m² alanda öğrencilerimiz kendi emekleriyle, tarım ilacı, hormon kullanmadan yetiştirdikleri ekolojik (organik) ürünlerden ıspanak, marul, domates, taze soğan v.b sebzeler mutfağımızda değerlendirilerek öğrencilerimizin bazı günler bu ürünlerle beslenmesi sağlanmaktadır.

ULAŞIM ve SERVİSLER

Özel Emine Örnek Koleji, her alanda olduğu gibi servis hizmetine de titizlikle yaklaşmaktadır. Öğrencilerimizin emniyetli, konforlu, güven içinde okula gelmesi ve evlerine bırakılması deneyimli firmayla, deneyimli sürücü ve her araçta bulunan rehber öğretmen ve görevli ile kaliteli bir servis hizmeti vermektedir. Servis sürücülerimiz öğrencilerimizin güvenlik içinde yolculuk etmesi için gerekli tüm bilgi ve beceriye sahiptir. Okul taşıtına binmeden önce, ulaşım sırasında ve okul taşıtından indikten sonra servis sürücülerimizle sürekli işbirliği içinde hareket etmekteyiz. Sürücüyle ilgili tüm iletişim bilgileri hem öğrencimize hem velilerimize verilmektedir.
Okul Taşıtlarımızda;
-Aracın arkasında bulunan DUR işareti
-Aracın öğrenci kapasitesi
-Aracın gidiş - geliş saatlerinin okul tarafından belirlenen programa uygun olması
-Araç içi düzeni sağlamak ve araca iniş ve binişlerde öğrencilere yardımcı olmak üzere görevli rehber öğretmen ve görevli bulunması
-Aracın cam ve pencerelerinin güvenli ve sabit olması sürekli kontrol alında tutulmaktadır.
Öğrencilerimize hem eğitimde hem de bizlerle birlikte olduğu ulaşım hizmeti içinde güvenli ve huzurlu ortamı sağlamak amacımızdır.