İLKOKUL

İlkokulda temel hedef, öğrencilerimizde temel becerilerin kazandırılması ve bu yolla mutlu olan ve mutlu eden insan kimliğinin yaratılmasıdır. Öğretim bilgi boyutudur. Bilgi çağında, her alanla ilgili bilgilerin eksiksiz ve sağlıklı olarak verilmesi zorunludur. Emine Örnek İlkokulu, bilgiye ulaşmada kaynak, araç, gereç ve eğitim teknolojilerinden yararlanmayı ve bunları uygulayabilecek anlayışta, değişim ve gelişim sürecine hızla uyabilen, uzman yönetici ve eğitimcileri seçmeyi ilke edinmiştir. 1998 yılında kurulan okulumuz Bademli Eğitim Kampüsü içerisinde yeralmaktadır. Öğrencilerin bireysel yetenek ve becerilerinin ortaya çıkmasına öncülük etmektedir. Kurumumuzda, modern eğitim uygulamalarının yanısıra, eğitim değerini yücelten, sanatsal, eğitsel, sosyal etkinlikler, anasınıfından başlayan yabancı dil,bale, folklor, müzik, yaratıcı drama, tiyatro, satranç, seramik dersleri ve spor etkinlikleriyle, üst sınıflara yönelik çalışmalar yer almaktadır.

 

EĞİTİM ÖĞRETİM

Özel Emine Örnek İlkokulunda; her öğrenciye özgü belirleyici ve ayırıcı niteliklerin, yeteneklerin saptanması,bunların beceriye dönüştürülmesi, becerilerin geliştirilmesi, yaşamsallaştırılması, okulda arkadaşları ile sağlıklı iletişim ve etkileşim ortamının oluşturulması süreci,kurumun en önde saydığı bir anlayıştır. Şüphesiz bu durum, eğitimin bireysel olma ilkesi ile de örtüşür. Böyle bir bilinç; ardından daha iyi eğitim koşulları, en doğru eğitim yaklaşımları ve yoğun bir eğitim emeğini gerektirir. Bu emek; anlayıştan ve düşünceden uygulamaya geçiştir. Emine Örnek İlkokulunda gerçekleştirilen de budur.

Emine Örnek İlkokulunun stratejik yapısı, kurumsal ilkesinde belirtildiği üzere, sadece ulusal eğitim ve öğretimin felsefesi değil, bilgi dünyasının hızla gelişen ve değişen sürecinde, evrensel amaçlara yönelik, yüksek standartlarda eğitim vermektedir.

ÖZEL EMİNE ÖRNEK OKULLARI’ NDA YABANCI DİL EĞİTİMİ

Geçen 20 yılın ardından dünya ülkeleri yeni teknolojiler sınırları ortadan kaldırdıkça daha bağımsız oldular. Dolayısıyla yabancı dil öğrenimi ekonomik gelişimde, öğrencilerin akademik başarılarında, insan ilişkilerini geliştirmede, kültürel alışverişlerde ve gelecekte daha iyi bir iş bulmada çok büyük bir önem kazandı. Yabancı dil dünyanın geri kalanıyla fikir, duygu ve düşünce alışverişi için gerekli en önemli iletişim sistemidir.
İngilizce dünyada en çok konuşulan dil olmayabilir fakat bir çok ülkenin resmi dilidir. Buna göre düzenli ilişkiler içinde İngilizce iletişim kuran insanların sayısı 2 milyardır.Ayrıca tüm dünyada iş piyasasında ve uluslararası eğitim sektöründe konuşulan ve baskın olan dil İngilizcedir.Dünya çapında çekilen en popüler filmler, en ünlü kitaplar ve internetin %50’si İngilizce olarak yayınlanır.
1991 yılında yapılan bir araştırma sonucu en az iki yabancı dil bilen bireylerin problemleri daha iyi çözebildiklerini ve daha yaratıcı olduklarını ortaya koymuştur.
Connecticut eyaleti Eğitim Bölümünün web sitesinde yayınlanan “ 2. Yabancı Dil Öğreniminin Faydaları” başlıklı bir araştırmanın raporuna göre erken yaşta 2. dil öğrenmeye başlayan çocuklarda bilişsel gelişimin daha yüksek olduğu gözlenmiştir.
Yabancı Dil öğrenmek kişinin zor problemleri çözme ve kritik düşünme becerisini arttırmaya yardımcı olur. Başka bir kültüre ait dili öğrenmek kişiye bambaşka kapılar açar. Dilini öğrendiği kültürün sanat, müzik ve edebiyatına erişim imkanı sağlar. Başka bir kültürü öğrenen kişiler farklı düşünme biçimleri geliştirir ve bu sayede bireysel gelişimlerinde de büyük bir aşama kaydederler. Yabancı dil , diğer kültürlere sahip ulusların ne düşündüklerini ve nelere değer verdiklerini öğrenmeye imkan sağlar. Bu da kültürel yanlış anlaşılmaların önüne geçer. Çocuğunuz dünyaya daha açık fikirli olarak bakar.
Çocuğunuzu dil öğrenmeye teşvik etmek, yaşı ilerlediğinde sağlığı için de olumlu bir durum oluşturacaktır. “Nöropsikoloji” adlı bir Kanada tıp dergisinde 2002’de yayınlanan bir makaleye göre, ortalama 71 yaşında demans hastalığına yakalanan bir kişinin en az iki yabancı dil biliyor olması bu hastalığa yakalanma yaşını 5 yıl daha ileriye attığını belirtilmiştir.
Tüm bu araştırmalar sonucu görülüyor ki yabancı dil öğrenimi kişiye en küçük yaşlardan itibaren tüm dünyanın kapılarını açmakta ve ilerleyen yaşlardaki sağlığını dahi etkilemektedir.
Özel Emine Örnek Okulları da  kurulduğu günden  itibaren bu amaca yönelik çalışmalarda bulunmuş ve Yabancı Dil öğrenimini temel ilke haline getirmiştir.
3-4 yaş grubundan başlayarak tüm ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde yapılan yabancı dil eğitimi ile tüm öğrencilerimizi dünyaya hazırlıyoruz.
Emine Örnek Eğitim Kurumlarında, anaokulunda haftada 14 saatle başlayan İngilizce dersleri her kademede Yabancı öğretmenlerimizin de desteği ile öğrenci merkezli ve fonksiyonel İngilizce öğrenimi şeklinde devam etmektedir.
Dört beceriyi de geliştirmeyi hedefleyen Emine Örnek  Eğitim Kurumları İlköğretim kademesinde İngilizce öğrenimini 1.sınıflarda haftada 14, 2. ve 3. sınıflarda haftada 14, 4. sınıflarda haftada 12 saat yapmaktadır. Akıllı tahta uygulamaları ile eğlenceli hale gelen İngilizce dersleri öğrencilerin öğretmenleri rehberliğinde hazırladıkları sunum çalışmaları ile de etkili bir hale gelmektedir. İngilizce öğreniminin okul dışında devam etmesi gerekliliğini benimseyen Emine Örnek Kurumları bu eğitime evde de devam edilmesi adına öğrenilen yapıların tekrar edilmesi pekiştirilmesi için öğrenci velilerini de çalışmalara dahil etmektedir.
Ortaöğretim kademesinde ise  Türkiye genelinde yapılmakta olan çeşitli akademik sınav çalışmalarına ağırlık verilmesi yabancı dil öğreniminin önüne kesinlikle geçmemektedir. 5. sınıflarımızda haftada 19 saat ile devam eden İngilizce 6., 7. sınıflarda 10 saat, 8. sınıflarda liseye giriş sınavları nedeniyle  6 saat ile devam etmektedir. Öğrencilerimiz İngilizce derslerinde sadece öğrendikleri hedef dili kullanmakta ve öğretmenleri rehberliğinde çeşitli sunumlar ve projeler hazırlamaktalar. Etkinlik çalışmalarında ise hazırladıkları oyunları sene sonunda arkadaşları ve aileleri ile paylaşmaktalar. Cambridge Penfriends üyesi olan okulumuzdaki öğrenciler bu sayede  farklı ülkelerden kendi yaşıtı olan mektup arkadaşları ile kültür alışverişinde bulunmaktadırlar.
Hem ilköğretim hem de ortaöğretim kademesinde öğrencilerimiz her sene CAMBRIDGE UCLES sınavlarına katılmakta ve çok başarılı sonuçlar almaktadır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında British Side Eğitim Hizmetleri tarafından Türkiye’de ilk defa verilen “Platinium” ödülü ile şereflendirilen okulumuzda bu çalışmalar sistematik bir şekilde devam etmektedir.
Lise öğrencilerimizin yaptığı çalışmalar ise takdire değer çalışmalardır. Türkiye ve dünya çapında katıldıkları “MUN (Modern United Nations)” projesi haricinde Danimarka’daki kardeş okul öğrencileri ile karşılıklı gerçekleştirdikleri ziyaretler çerçevesinde kültür alışverişinde bulunmaktalar. Bunun yanı sıra, girdikleri dil belirleme sınavlarında “SLEP TEST / TOEFL JUNIOR / TOEFL IBT” üstün başarılar sergilemişler, lise son sınıfta okuyan bir çok öğrencimiz bu sınavlar sayesinde Amerika’da bir sene dil eğitimi almaya hak kazanmış, bir kısmı da yurt dışındaki bazı üniversitelerde 4 senelik burslu eğitim hakkı elde etmiştir. Yabancı Dil Öğretiminin küçük yaşlarda başlaması gerektiğine inanan Emine Örnek Kurumları kurulduğundan bu yana 3.sınıftan itibaren başlattığı 2.Yabancı Dil (Almanca-Fransızca) öğretimini 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle anaokulu 1. ve 2.sınıflarda da uygulamaktadır. Emine Örnek Kurumları anaokulu 1. ve 2.sınıflarda haftada 2 saat, 3.Sınıflarda 3 saat , 4.Sınıflarda ise 4 saat ile 2. Yabancı Dili eğlenerek öğretmeyi hedeflemektedir.

 

 

PROJELER

 BİZİM DENİZİMİZ YAPAY RESİF PROJESİ
 
Balık neslinin ve denizlerde yaşamın tehlike altında olduğu, birçok çevre örgütü ve bilimsel kuruluşlar tarafından gündeme getirilmektedir. Bu tehlikeyi bize en yakın deniz olan Marmara’da fazlasıyla hissetmekteyiz. Denizlerimizde doğal yaşamı zenginleştirmek için bütün dünyada uygulanan bir yöntemi, “Yapay Resif Uygulamalarını” tanıtmak, Mudanya yerel yönetimi ve Uludağ Üniversite başta olmak üzere destek verecek sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde uygulamaya almak olarak tanımlanan “Bizim Denizimiz” olarak adlandırılan proje birçok safhayı geride bırakmıştır. Balık neslinin çoğalması için somut ve örnek bir proje olan Mudanya sahilinde yapay resifler “Bizim Denizimiz” projesi, Emine Örnek Eğitim Kurumları, Mudanya Belediyesi ve Çekirge Lions Derneği ile ortaklaşa yürütülerek en önemli aşamaya, yapay resiflerin denize bırakılması aşamasına gelmiştir
 BİZİM KUMBARAMIZ HERKESE YETER, HAYALİN HAYALİMİZ OLSUN

Toplum hizmetine verdiği önem ile bilinen Emine Örnek Eğitim Kurumları; Sunar Medya, Steppen,  Ente Yayıncılık ile yardımlaşma ve dayanışma duygusunun yoğun olarak yaşandığı son dönemlerde kitap, oyuncak ve hayal kumbarası ile birçok çocuğa ışık olmak için yola çıkıyor. Proje kapsamında yapılan tırlar AVM ’ler de kalacak, duyuru ve afişlerle çocuklar evde kullanmadıkları kitapları, oyuncakları ve ayrıca yazdıkları hayallerini kumbaraya atacaklardır. Farklı etkinliklerle süslenecek olan projede toplanan oyuncak ve kitaplar, lösemili çocuklara ve Milli Eğitimce belirlenen okullara bağışlanacaktır. Hayallerin en güzelini yazan çocuklar bir yıl boyunca SUNAR MEDYA tarafından organize edilecek tüm organizasyonlara ailesiyle birlikte ücretsiz katılma hakkı elde edecektir. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da tüm okullarda başlatılacak proje süresince basın ve medya yoluyla da kampanya duyurulacak ve toplumsal farkındalık yaratılacaktır.

 ÜLKELER VE BAYRAKLARI PROJESİ
3. sınıflar olarak "Dün, Bugün, Yarın" temamızın içinde yer alan "Ülkeler ve Bayrakları" konusunun işlenmesi sırasında beyin fırtınası oluşturarak, proje konumuzu belirledik.
Bu projemiz ile öğrencilerimiz dünya üzerinde ülkelerin yerini, idare şekillerini, para birimlerini, başkentlerini öğrendiler. Ülke hakkında genel bilgi edindiler. Ayrıca 40 adet bayrağı kâğıt üzerine pullarla yapıştırarak, bayraklardaki renklerin neler ifade ettiğini öğrendiler ve el becerilerini geliştirdiler.Birlikte çalışarak grup çalışmasının önemini kavradılar.
 DOĞUMUNUN 125. YILINDA ATATÜRK VE ÖRNEK MÜZİSYENLER KONSERİ PROJESİ
4,5,6,7. sınıf öğrencileri Müzik Topluluğu, "Doğumunun 125. Yılında Atatürk" etkinlikleri kapsamında "Örnek Müzisyenler ve Atatürk" projesini çalıştılar. 38 gitar , 9 keman bir akordeon ve iki solistten meydana gelen orkestra, günün sevilen pop şarkılarını piyano eşliğinde çalışmalarını sürdürdüler.
6. ve 7. sınıf öğrencilerinin oluşturduğu, Müzik öğretmeni Özden SÖNMEZ yönetimindeki 85 kişilik okul korosu, sazlar eşliğinde, Atatürk'ün sevdiği türküleri hazırladılar.


Emine Örnek Koleji bünyesinde 9 yıldır süren KLASİK BALE çalışmaları da aynı proje kapsamında hazırlandı. 6-10 yaş arası öğrenciler 14 ayrı dansta Çanakkale, Türkiye ve Atatürk gibi başlıkları da işleyerek projeye apayrı bir anlam kattılar.
Asıl hedefleri bir köy okuluna Teknoloji sınıfı oluşturmak olan öğrenciler, velilerine ücretli bir gece düzenleyerek, yukarıdaki tüm etkinliklerini sunarak gelir elde ettiler. Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün saptadığı ihtiyacı olan okullardan biri olan ve bilgisayarı olmayan Mürsel Köyü İlköğretim Okulu'na alın terleriyle satın aldıkları bilgisayar setini götürdüler.
 EMİNE ÖRNEK KOLEJİ BİR ÇEVRE OKULUDUR
Emine Örnek Koleji 2001 yılından beri Türkiye Çevre Eğitim Vakfı(TÜRÇEV)ve aynı zamanda Avrupa Çevre Eğitim Vakfı (FEEE) üyesidir. Bursa'da 10 " Yeşil BAYRAK" ödülünü alan tek özel okuldur.
 DOĞAL TARIM TASARIMI (Organik Tarım Projesi)
Türkiye de ilk kez 2003 yılından itibaren kampusumuzun 7000 m2lik alanı, 16 m2lik parsellere ayrılarak ekolojik tarım alanı haline getirilmiştir. Öğrencilerimiz, kendi bahçelerinde, ıspanak, marul, turp, maydanoz, soğan, sarımsak ve yaz mevsiminde de domates, çilek, biber ekmiş ve yetiştirdikleri ürünleri aileleriyle paylaşmışlardır. Öğrencilerin üretken olmaya yönlendirilmesi amaçlanmıştır.
 AĞAÇLANDIRMA PROJESİ

Ağaçlandırma yapmak ve erozyonu önlemek, çevre bilincinin gelişmesi Orman kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve genişletilmesi bilincinden hareket ederek öğrencilerimiz öğretmenleri rehberliğinde ağaç dikme kampanyalarına katılmışlardır. 

 ÇÖP ATIK PROJESİ
TÜRÇEV ve FEE üyesi olan okulumuz çöp atık projesi ile ilimizde "Yeşil Bayrak" ödülünü alan ilk özel okul olmanın haklı gururunu yaşamıştır. Proje çalışmalarına devam edilmektedir.
 RÜZGÂR ENERJİSİYLE HAYVANAT BAHÇESİNİ AYDINLATMA PROJESİ
Çevre ve doğanın korunmasına gösterdiğimiz duyarlılık Emine Örnek Okulu olarak haklı gururumuzdur. Emine Örnek Koleji. Enerji projesi çalışması sırasında temiz enerji kaynağı olan rüzgâr enerjisi kullanarak okulumuz bünyesindeki hayvanat bahçesini aydınlatmayı başarmıştır.
 KARDEŞ OKUL PROJESİ

Kardeş Okul Projesi kapsamında Has Köy İlköğretim Okulu ile birlikte çeşitli sosyal etkinlikler yapılmakta, karşılıklı ziyarette bulunulmakta bu sayede öğrencilerimizin kardeş okul öğrencileri ile ilişkileri gelişmektedir.

 ZEYTİN ÇEKİRDEĞİNİN İŞLENMESİ VE KALIP ÇIKARMA PROJESİ

Okulumuz öğrencisi Deniz DERE derki; "zeytin çekirdeğinden Atatürk'ün maskını yaparak uzun ömürlü zeytin ağacı ile özleştirmekti" amacım…..
Amacına okul, aile, öğretmen ve öğrenci işbirliği ile özverili çalışmalar sayesinde ulaştığı gibi
Sosyal Bilgiler Projesi Bursa İl 1.si olmuştur.

 ULUSLARARASI KÜLTÜREL İLETİŞİM PROJESİ

(Emine Örnek Koleji Uluslararası Halk Oyunları Festivali)
Eğitimde uzun ve daimi rekabetler sonucu gerçekleşecek kalıcı başarıların önemini bilen kurumumuz, bu ilkesine sanatsal ve kültürel etkinlikleri katarak geniş tabanlı kimliğini oluşturmuştur. Bu bağlamda Emine Örnek Koleji Halk Oyunları topluluğu her yılın mayıs ayı içerisinde, yurt içinden ve yurt dışından halk oyunları ekipleri davet ederek festival gerçekleştirmektedir. Böyle organizasyonlarla okul, iline, hatta ülkemiz kültürüne hizmet etmenin haklı gururunu yaşamaktadır.

 

ETKİNLİKLER

ÖĞRENCİLERİMİZ

 ÖĞRENCİLERİMİZİN HAKLARI VE SORUMLULUKLARI
1) Her Emine ÖRNEKLİNİN kendini geliştirme hak ve sorumluluğu vardır.
2) Her Emine ÖRNEKLİ karşılıklı saygı, sevgi, güven ve hoşgörü ilkesine göre davranmalıdır. Her öğrenci saygı görme hakkına ve başkalarına saygılı olma sorumluluğuna sahip olmalıdır. Yönetici, öğretmen, öğrenci ve çalışanlar arasındaki hitaplar karşısındakine saygı ifade etmelidir.
3) Kurallara itiraz edebilir, ancak o kural değişene kadar uymalıdır. Her öğrenci haksızlık karşısındaki itirazını insan hakları ve görgü kuralları çerçevesinde dile getirme hak ve sorumluluğuna sahiptir.
4) Her Emine ÖRNEKLİNİN karşılaştığı ve üstesinden gelemediği sorunların çözümünde yardın isteme hakkı ve ilgili birimlere başvurma sorumluluğu vardır (Sınıf Öğretmeni, Ders Öğretmeni, Müdür Yardımcısı, Rehberlik Servisi, Okul Müdürü vb.)
5) Herkesin belirlenen kurallara uyulmasını bekleme hakkı ve bu kurallara uyma sorumluluğu vardır.
6) Öğrencilerin okula ait akademik ve sosyal haberler ile önemli günleri içeren duyurular hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için çıkan her bülteni ve duyuruyu velilerine ulaştırma sorumluluğu vardır.
 OKULUN FİZİKSEL ORTAMININ KULLANIMI
1. Her Emine ÖRNEKLİ çevresini ve okul eşyalarını temiz tutmak ve korumak sorumluluğunu üstlenir.
2. Herkesin sağlıklı ve temiz bir ortamda eğitim görme hakkı, buna karşılık kullanılan alanların temizliğine katılma sorumluluğu vardır.
3. Sınıflar, koridorlar, bahçe, tuvaletler, yemekhane "Nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak" ilkesine göre uygun kullanılır.
4. Merdivenlerden inip çıkarken sağ taraf kullanılır.
5. Öğrenciler, ders saatleri dışındaki zamanlarda ve acil durumlarda okul girişinde bulunan kartlı telefonu kullanabilirler.
6. Kütüphane, laboratuarlar (Fizik, Kimya, Biyoloji, Bilgisayar) konferans salonu Müzik dersliği, Spor salonu gibi ortak kullanım alanlarında kullanım yönergelerine uyulur .
 SINIF İÇİ KURALLAR
1. Sınıfın temizlik ve düzeninden o sınıfın öğrencileri sorumludur.
2. Her gün bir öğrenciye sınıfın derse hazırlanması ve genel düzeni sağlamak için nöbet görevi verilir.
3. Ders sırasında aşağıdaki kurallara uyulması beklenir;
a) Derse hazırlıklı gelme,
b) Dersi dinleme ve aktif katılma,
c) Birbirinin sözünü kesmeme, parmak kaldırarak konuşma,
d) Arkadaşlarına saygılı olma, fiziksel görünüş ya da düşünceleri ile alay etmeme, birbirine el şakası yapmama,
e) Ders sırasında hangi nedenle olursa olsun sınıf dışına çıkmama,
f) Sınıfa ve okula wolkman, cep telefonu getirmeme,
g) Sınıf içinde her türlü yiyecek ve içecek bulundurmama.
 DEVAM İLKELERİ
1. Derslere giriş-çıkış randevulaşma gibi konularda zamanında gelme ilkesi daima göz önünde bulundurulur.
2. Servisten inen öğrenci kahvaltısını yapar ve sınıfına çıkar.
3. Öğrencinin mazereti nedeniyle okula gelemeyeceği gün ailesi tarafından okula telefonla bilgi verilir.
4. Ara derslere hiçbir şekilde geç kalınmaz.
5. Zorunlu nedenlerle okuldan erken ayrılması gereken öğrenci ancak velisi nezaretinde ve ilgili müdür yardımcısından alınacak izinle okuldan ayrılır.
 BAYRAK TÖRENLERİ
1. Tüm öğrenciler, Türk ve yabancı öğretmenler, idareci ve kendine özel görev veya yazılı izin verilmemiş olanların dışındakiler törenlere katılmak zorundadırlar.
2. Bayrak törenleri Emine ÖRNEKLİ imajını yükseltecek bir hava içinde gerçekleştirilir.
3. Ulusal Marşımızın doğru biçimde, hissederek ve millî duygularımızın gücünü ortaya koyan bir coşku ile söylenmesini sağlamak her Emine ÖRNEKLİNİN görevidir.
4. Bayrak törenlerinden sonra okul marşı söylenir.
 SERVİS KURALLARI
1. Öğrenciler servislerde oturarak seyahat ederler.
2. Servis temizliğine dikkat edilir. Aracın içinde bir şey yiyip içilmez.
3. Öğrenciler birbirlerine ve servis şoförüne saygı kuralları içinde davranırlar.
4. Sabah servislerinde, servis saatinden beş dakika önce öğrencilerin beklemeleri gerekmektedir.
5. Aracın içinde sürücünün dikkatini dağıtacak davranışlarda bulunulmaz.
6. Pencereden dışarı sarkılmaz.
7. Hiçbir şekilde aracın güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunulmaz.
8. Üst sınıflardaki öğrenciler daha küçük öğrencileri korumak ve onlara yardımcı olmak sorumluluğunu alırlar.
9. Servislerde belli bir radyo istasyonu dinlenmektedir. Bu nedenle öğrenciler kaset getirerek çalmasını istememelidirler.
10. Öğrenciler, servisten okul bahçesinde inerler ve sınıflarına giderler. Her ne sebep olursa olsun okul dışında inilmez.
11. Son ders zili çaldıktan 10 dakika sonra servisler hareket ederler. Bu nedenle öğrencilerin bu süre içinde servislerinde hazır bulunmaları gerekir.
12. Öğrenciler, velilerinden izin almadan inecekleri durak haricinde bir yerde inmeyi talep edemezler.
13. Sabah ya da akşam kendi servisi dışında bir servisten yararlanacak öğrencinin velisinden izin kâğıdı getirmesi zorunludur. Bu izin kâğıdında yararlanılacak servisin numarası, adres ve telefonu yazılı olmalıdır.
14. Velilerimiz servislerden yararlanmaları durumunda servis yöneticisinden izin almalıdır.
15. Öğrenciler servislerle ilgili dilek ve şikâyetlerini servis yöneticisi Cemal DEMİREL'e bildireceklerdir.
 YEMEKHANE KURALLARI
1. Her öğrenci birbirinin hakkına saygı göstererek yemek alma sırasına girer ve yemeğini alır.
2. Yemekten sonra yemek yediğimiz masayı temiz bırakmamız esastır.
3. Yemekhane dışında herhangi bir yiyecek yenmemeli, her türlü yiyeceğimizi yemekhanede yemeliyiz.
 GİYİM İLKELERİ
KIZ ÖĞRENCİLER ERKEK ÖĞRENCİLER

- Koyu renk okul ayakkabısı
- Lacivert etek
- Kısa logolu okul çorabı (Kışın siyah külotlu çorap)
- Beyaz Lakost (Yaz kısakol-Kış uzunkol)
- Kırmızı kapşonlu hırka

- Koyu renk okul ayakkabısı
- Lacivert pantolon
- Kısa logolu okul çorabı
- Beyaz Lakost (Yaz kısakol-Kış uzunkol)
- Kırmızı kapşonlu hırka

 ÖĞRENCİLERİMİZİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

1. SAÇ BAKIMI
    KIZLAR        : Saçlar uzun ise toplanacak veya örülecek.
    ERKEKLER : Saçlar kısa olacak.
2. Beden Eğitimi dersinin olduğu günlerde (Pazartesi ve Cuma günleri dahil) okula,  okul
     eşofmanı ile gelinebilir.
3.  4.5.6. ve 7. sınıflar  kulüp etkinliği günlerinde (spor etkinliği seçen öğrenciler) okula, okul
     eşofmanı ile gelebilir.
4. 1.2. ve 3. sınıflar Halk Oyunları dersinin olduğu günlerde okula, okul eşofmanı  ile gelebilir.

Not : Kıyafetlerin içlerine öğrenci isimlerinin yazılması zorunludur.

 ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI İNCELEME
Bir öğrencide kabul edilemeyen bir davranış görüldüğünde; davranışın şekline göre değerlendirme yapılır.
* Birinci görüşme: Öğrenci sınıf veya ders öğretmeni tarafından görüşmeye alınır. Davranış değiştirme yolları hakkında yönlendirici bir çalışma yapılır. Bu çalışmada izlenen yöntem "Öğrenci Gözlem Formu" ile belgelenir.
* İkinci görüşme: Öğrencide olumlu yönde davranış değişikliği olmamışsa, sınıf öğretmeni tarafından rehberlik servisine iletilir.
* Üçüncü görüşme: Olumsuzlukların devam etmesi halinde durum rehberlik servisi tarafından okul idaresine bildirilir. Sınıf veya ders öğretmeni, müdür yardımcısı, rehberlik danışmanı ile birlikte öğrenci görüşmeye alınır. Gerekli görülürse bu aşamada veli ile bağlantı kurulur ve çözüm için aile ile işbirliği yapılır. Bu aşamaya kadar yapılan çalışmalar hakkında bir rapor yazılır. Bütün bu görüşmeler sonunda durumunda değişiklik olmayan öğrenci hakkında disiplin işlemi yapılır.

BESLENME

Yemekhanemizde çocuklarımıza her sabah 18 çeşit kahvaltılıktan 10 çeşidi açık büfe olarak ve öğle yemeği ile ikindi kahvaltısı verilmektedir.
Yemek listelerimiz diyet uzmanı kontrolünde gıda mühendisimiz ve okul doktorumuz tarafından günlük kalori hesaplamaları yapılarak dengeli ve yeterli beslenme kuralları çerçevesinde, sağlıklı ve doğal ürünler içermesine dikkat edilerek oluşturulmaktadır. Hazırlanan listeler aylık olarak velilerimize ulaştırılmaktadır.
Okulumuzda hijyenik beslenmeye, çocuklarımızın sağlığı düşünülerek çok büyük önem verilmektedir. Yemekler kendi mutfağımızda, gıda mühendisimizin denetiminde, deneyimli aşçı kadrosu tarafından hijyen kurallarına dikkat edilerek pişirilmekte ve aynı temizlik ve titizlikte servis edilmektedir. Yemekhane personeli kesinlikle bone, eldiven ve maske kullanmak zorundadırlar.
Yemek ve servis personelimiz gıda güvenliği ve hijyen kuralları konusunda sürekli eğitim almaktadırlar. İşe girişte ve periyodik olarak portör , akciğer , burun ve boğaz kültürü muayeneleri yapılmaktadır.Yemek numuneleri hijyenik koşullara uygun olarak alınır, 3 gün boyunca -18 °C' de, dolaplarımızda saklanır. Okulumuzda tüm katlarda ultraviyole ve karbon filtreli su fıskiyeli Amerikan tipi sebiller yer almaktadır. Sebillerden alınan numuneler periyodik aralılarla ilgili kuruluşlara analiz için gönderilmektedir. Ayrıca lise binamızda ve yemekhanemizde Erikli suları kullanılmaktadır. Mutfağımızda 15 tonluk soğuk hava depomuz, sebze meyve dezenfeksiyonu için kullanılan 2 adet ön yıkama havuzu, otomatik bulaşık yıkama makinası, konveksiyonlu fırınlar ve çeşitli modern araç ve teçhizatlar mevcuttur.
Mutfak ve yemekhane ortamı uluslararası kalite belgelerine sahip uzman bir ilaçlama şirketi tarafından ayda bir kez periyodik olarak kontrol edilmektedir. Okulumuz doğa içinde olması nedeniyle çeşitli haşere ve sineklere karşı ilaçlanmaktadır. İlaçlamada, gıda üretim alanlarına uygun, insan ve çevre sağlığına zarar vermeyen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ilaçlar kullanılmaktadır.
Okulumuzun beş yeşil bayraklı Eco School olması nedeniyle mutfakta bitkisel yağ kullanımı sonucu ortaya çıkan ve hem çevre hem insan sağlığı açısından zararlı, "tehlikeli atık" niteliği taşıyan bitkisel yağ atıkları, lisanslı atık toplama şirketlerine periyodik olarak teslim edilmekte ve geri dönüşümü sağlanmaktadır. Ayrıca atık bitkisel yağları değerlendirmek için okulumuzda "biodizel" yakıt üretme projesi yapılmaktadır.
Okulumuzda tarım alanı olarak ayrılan 7000m² alanda öğrencilerimiz kendi emekleriyle, tarım ilacı, hormon kullanmadan yetiştirdikleri ekolojik (organik) ürünlerden ıspanak, marul, domates, taze soğan v.b sebzeler mutfağımızda değerlendirilerek öğrencilerimizin bazı günler bu ürünlerle beslenmesi sağlanmaktadır.

REHBERLİK

Rehberlik; öğrencinin kendisini tanıyarak ev, okul ve topluma uyum sağlaması, sağlıklı iletişim kurabilmesi, kendini doğru ifade edebilmesi, sorunlarına sağlıklı çözümler bulabilmesi, doğru kararlar verebilmesi, kendi hayatını kendisi yönlendirmesi, sonuçlarından sorumlu olması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için, sosyal, psikolojik ve bilişsel gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlaması için uzman kişilerce bireye yapılan profesyonel yardım sürecidir.
AMACIMIZ

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin amaçlarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
- Bireylerin problem çözme gücünü geliştirmesine, doğru kararlar verebilmesine, çevresi ile olumlu ilişkiler kurabilmesi için gerekli tutum ve beceri kazanabilmesine ve ruhsal yönden sağlıklı ve topluma faydalı olabilmesine ve kendini gerçekleştirebilmesine yardımcı olmaktır.
- Bireyin kendisini fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden tanımasına yardımcı olmaktır.
- Türk Milli Eğitimi’ nin yöneltme sistemi içinde temel eğitimden başlayarak öğrencilerin yeteneklerine uygun bir programı seçmesine yardımda bulunmaktır.
- Bireylerin toplumda gelişimi için okul içi ve dışı eğitim olanaklarını, meslekleri ve toplumun beklentilerini tanımasına yardım etmektir.

 REHBERLİK ANLAYIŞINI OLUŞTURAN TEMEL İLKELER

1. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, tüm öğrencilere açıktır.
2. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde süreklilik ve gizlilik esastır.
3. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden yararlanmada gönüllülük esastır.
4. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri eğitimin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir yanını oluşturur.
5. Rehberlik anlayışı her türlü çalışması ile öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemini öngörür.
6. Rehberliğin temelinde demokratik ve insancıl bir anlayış vardır.
7. Rehberlik hizmetleri tüm bireylere yöneliktir.
8. Rehberlik hizmetlerinde bireyi birçok yönü ile tanımak ve bireyin güçlü yönlerini açığa çıkarmak esastır.
9. Rehberlik uygulamaları okulun amaç ve ihtiyaçlarına yönelik olmalıdır.
10. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetinde kullanılan bütün yöntemler ve teknikler amaç değil; sadece araçtır.
11. Rehberlikte ilişkiler tek yönlü olmayıp,  danışman ile danışanın karşılıklı saygı, hak, sorumluluk ve işbirliğine dayalı bir etkileşim ilişkisidir.
12. Rehberlik hizmetleri planlı, programlı, örgütlenmiş bir biçimde ve profesyonel bir düzeyde sunulmaktadır.

 ÖĞRENCİYE YÖNELİK REHBERLİK ÇALIŞMALARI


Öğrenci Tanıma Çalışmaları:
Okula yeni başlayan tüm anasınıfı, 1.sınıflar ve ara kayıtla gelen öğrencilerimize okulu, sistemi, etkinlikleri tanıma çalışmaları kapsamında oryantasyon eğitimi verilmektedir. Okula geldiği ilk günden itibaren açılan öğrenci tanıma fişleri uygulanan test ve materyaller öğrenciyle birlikte büyüyerek yol almaktadır.

Özel Eğitim Çalışmaları: Okulumuzdaki üstün yetenekli ve üstün zekalı öğrenciler tespit edilerek gerekli kurumlara yönlendirilir. (RAM, BİLSEM…)

Bireysel Görüşmeler: Öğrencilerin her türlü soruları için çözüm bulmalarına destek olunmaktadır. Psiko – sosyal ve akademik başarıları desteklenmektedir.

Grup Görüşmeleri: Grup görüşmeleri ile öğrencilerin yaşadığı problemlerde yalnız olmadığı hissettirilerek, grup etkileşimi ile çözüme ulaşma fırsatı bulmaktadırlar.

Mesleki Yönlendirme Etkinlikleri: Verimli çalışma yöntemleri, Stresi kontrol etme çalışmaları, Mesleki tanıtım çalışma ve seminerleri ile desteklenen mesleki yönlendirme çalışmalarında uygulanan test ve gözlemlerle anaokulundan itibaren öğrencilerimiz meslek seçimlerinde kendilerine yol çizebilmektedir.

İletişimi Geliştirme; Kendini, Çevreyi İlgi ve Yeteneklerini Anlama Tanıma: Uygulanan test ve gözlemlere göre kulüp çalışmalarına yönlendirilen öğrenciler ilgi ve yeteneklerini geliştirme ve projelerle kendilerini gösterme fırsatı bulmaktadır.

Sosyal Beceri Geliştirme Etkinlikleri: Öğrencilerimiz ilgileri doğrultusunda sosyal sorumlulukta üstlerine düşeni yapmayı davranış haline getirmeyi anaokulundan itibaren öğrenmektedirler.

Etkili Çalışma, Kaygı Kontrolü ile İlgili Çalışmalar: Öğrencilerimizin akademik başarıları için etkili ve verimli çalışma yöntemleri; kaygı kontrol ile ilgili çalışmaları bireysel ve grup halinde verilmekte; sonuçları takip edilmektedir. 

 VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Velilerle Bireysel Görüşmeler: Öğrencilerimizin olumlu tutum ve davranışlar geliştirmelerinde ve başarıyı yakalamalarında okulumuzun sağladığı farkındalıkların tek başına yeterli olmadığı bu durumda anne ve babaların da bizlerle iletişim içerisinde olması görüşünü taşımaktayız.
Öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ya da velimizin talebi durumunda randevu sistemiyle bireysel görüşmeler yapılmaktadır

.Okul –Aile Birliği Çalışmaları:
-Veli Etkinlikleri (Geziler, Koro...)
-Basılı Materyalle Bilgilendirme (Broşürlerimiz): İhtiyaca bağlı olarak, sık rastlanan problemlere yönelik hazırlanan broşürlerimiz, velilerimize, öğrencilerimize ve her yıl eğitim fuarlarında halka dağıtılmaktadır.
-Sosyal Yardım Çalışmaları: Toplumsal bilinçle sosyal yardım için velilerimizle işbirliği için de ihtiyaç sahiplerine büyüyen yardımlarımızla ulaşmaktayız.

 ÖĞRETMENLERE YÖNELİK EĞİTİMLER


-Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları: Eğitim sürekliliğine olan inancımızla kaliteyi yaşam biçimi olarak benimseyerek, değişen dünyaya hizmet içi eğitimlerle kendimizi aşarak katılıyoruz.
-TKY Eğitim Çalışmaları: Toplam kalite bilincinde; öğretmenlerimizin katılımları için eğitimlerimiz devam etmektedir.
-Sınıf İçi Rehberlik Çalışmaları: Sınıf rehber öğretmenleri, rehberlik servisiyle ortak çalışmalarını yıl boyu sürdürerek, akademik ve sosyal anlamda çocuklarımıza rehberlik yapmaktadır.
-Rehberlik Etkinlikleri Kullanım Kılavuzları: Her yıl program dahilinde belirlenen rehberlik etkinlikleri ile öğrencilerin kendilerini ve çevrelerini tanıma, iletişim becerilerini kazanma amacı güdülmektedir.
-Bireysel Destek Çalışmaları: Öğretmenlerimizin sınıf içinde yaşadıkları sorunlar konusunda, çözüme ulaşmalarında kendilerine bilgi ve destek verilmektedir.

 ÖĞRENCİ KURULU DESTEK ÇALIŞMALARI


Okulumuzun öğrenci meclisi, her yıl Ekim' in son haftasında demokratik katılımla seçilmektedir. Seçilen öğrenci meclisi bir hafta sonra kendi içinde oylama yoluyla öğrenci kurulunu oluşturmaktadır. Öğrenci kurulu da kendi arasında demokratik oylama ile başkan be başkan yardımcısını seçmektedir. Öğrenci kurulu başkanı aynı zamanda OGYE' ninde üyesidir.

 TKY BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI


Öğrenci Kurulu, Çevre Etkinlik Grubu, Sosyal Yardım ve Dayanışma Etkinlik Grubu, Onur ve Disiplin Kurulları ile Rehberlik Servisi işbirliği yaparak öğrenciler arasında kalite bilincini geliştirme etkinlikleri yapılmaktadır.
-İletişimi geliştirme ve alınan istismarı önleme
-Çevreye saygı, ekolojik tarım, dönüşebilir atıkların toplanması
-Ağaçlandırma çalışmaları
-Sosyal yardım çalışmaları
-Çevre temizliğine ve tasarrufa yönelik etkinlikler
-Elektrik enerjisi elde etme
-Uluslararası projeler bu çalışmalara örnek gösterilebilir.

 

REHBERLİK BÜLTENLERİ

ADALET AYI 30.12.2014
DİKKAT EKSİKLİĞİ İLE İLGİLİ NELER YAPILABİLİR? 29.12.2014
DOĞRULUK AYI 28.04.2015
EMPATİ KURMA AYI 17.10.2014
İŞBİRLİĞİ AYI 17.10.2014
ÖZGÜVEN AYI 17.10.2014
PAYLAŞMA AYI 17.10.2014
SABIR AYI 17.10.2014
SELAMLAŞMA AYI 17.10.2014

TOPLULUKLAR

YUKARI