İLKOKUL

İLKOKUL

İlkokulda temel hedef, öğrencilerimizde temel becerilerin kazandırılması ve bu yolla mutlu olan ve mutlu eden insan kimliğinin yaratılmasıdır. Öğretim bilgi boyutudur. Bilgi çağında, her alanla ilgili bilgilerin eksiksiz ve sağlıklı olarak verilmesi zorunludur. Emine Örnek İlkokulu, bilgiye ulaşmada kaynak, araç, gereç ve eğitim teknolojilerinden yararlanmayı ve bunları uygulayabilecek anlayışta, değişim ve gelişim sürecine hızla uyabilen, uzman yönetici ve eğitimcileri seçmeyi ilke edinmiştir. 1998 yılında kurulan okulumuz Bademli Eğitim Kampüsü içerisinde yeralmaktadır. Öğrencilerin bireysel yetenek ve becerilerinin ortaya çıkmasına öncülük etmektedir. Kurumumuzda, modern eğitim uygulamalarının yanısıra, eğitim değerini yücelten, sanatsal, eğitsel, sosyal etkinlikler, anasınıfından başlayan yabancı dil,bale, folklor, müzik, yaratıcı drama, tiyatro, satranç, seramik dersleri ve spor etkinlikleriyle, üst sınıflara yönelik çalışmalar yer almaktadır.

Eğitim Öğretim

Özel Emine Örnek İlkokulunda;
her öğrenciye özgü belirleyici ve ayırıcı niteliklerin, yeteneklerin saptanması,bunların beceriye dönüştürülmesi, becerilerin geliştirilmesi, yaşamsallaştırılması, okulda arkadaşları ile sağlıklı iletişim ve etkileşim ortamının oluşturulması süreci,kurumun en önde saydığı bir anlayıştır.
Şüphesiz bu durum, eğitimin bireysel olma ilkesi ile de örtüşür. Böyle bir bilinç; ardından daha iyi eğitim koşulları, en doğru eğitim yaklaşımları ve yoğun bir eğitim emeğini gerektirir. Bu emek; anlayıştan ve düşünceden uygulamaya geçiştir.
Emine Örnek İlkokulunda gerçekleştirilen de budur.
Emine Örnek İlkokulunun stratejik yapısı, kurumsal ilkesinde belirtildiği üzere, sadece ulusal eğitim ve öğretimin felsefesi değil, bilgi dünyasının hızla gelişen ve değişen sürecinde, evrensel amaçlara yönelik, yüksek standartlarda eğitim vermektedir.
ÖZEL EMİNE ÖRNEK OKULLARI’ NDA YABANCI DİL EĞİTİMİ
Geçen 20 yılın ardından dünya ülkeleri yeni teknolojiler sınırları ortadan kaldırdıkça daha bağımsız oldular. Dolayısıyla yabancı dil öğrenimi ekonomik gelişimde, öğrencilerin akademik başarılarında, insan ilişkilerini geliştirmede, kültürel alışverişlerde ve gelecekte daha iyi bir iş bulmada çok büyük bir önem kazandı.
Yabancı dil dünyanın geri kalanıyla fikir, duygu ve düşünce alışverişi için gerekli en önemli iletişim sistemidir.
İngilizce dünyada en çok konuşulan dil olmayabilir fakat bir çok ülkenin resmi dilidir. Buna göre düzenli ilişkiler içinde İngilizce iletişim kuran insanların sayısı 2 milyardır.
Ayrıca tüm dünyada iş piyasasında ve uluslararası eğitim sektöründe konuşulan ve baskın olan dil İngilizcedir. Dünya çapında çekilen en popüler filmler, en ünlü kitaplar ve internetin %50’si İngilizce olarak yayınlanır.
1991 yılında yapılan bir araştırma sonucu en az iki yabancı dil bilen bireylerin problemleri daha iyi çözebildiklerini ve daha yaratıcı olduklarını ortaya koymuştur.
Connecticut eyaleti Eğitim Bölümünün web sitesinde yayınlanan “ 2. Yabancı Dil Öğreniminin Faydaları” başlıklı bir araştırmanın raporuna göre erken yaşta 2. dil öğrenmeye başlayan çocuklarda bilişsel gelişimin daha yüksek olduğu gözlenmiştir.
Yabancı Dil öğrenmek kişinin zor problemleri çözme ve kritik düşünme becerisini arttırmaya yardımcı olur. Başka bir kültüre ait dili öğrenmek kişiye bambaşka kapılar açar. Dilini öğrendiği kültürün sanat, müzik ve edebiyatına erişim imkanı sağlar.
Başka bir kültürü öğrenen kişiler farklı düşünme biçimleri geliştirir ve bu sayede bireysel gelişimlerinde de büyük bir aşama kaydederler. Yabancı dil , diğer kültürlere sahip ulusların ne düşündüklerini ve nelere değer verdiklerini öğrenmeye imkan sağlar. Bu da kültürel yanlış anlaşılmaların önüne geçer. Çocuğunuz dünyaya daha açık fikirli olarak bakar.
Çocuğunuzu dil öğrenmeye teşvik etmek, yaşı ilerlediğinde sağlığı için de olumlu bir durum oluşturacaktır. “Nöropsikoloji” adlı bir Kanada tıp dergisinde 2002’de yayınlanan bir makaleye göre, ortalama 71 yaşında demans hastalığına yakalanan bir kişinin en az iki yabancı dil biliyor olması bu hastalığa yakalanma yaşını 5 yıl daha ileriye attığını belirtilmiştir.
Tüm bu araştırmalar sonucu görülüyor ki yabancı dil öğrenimi kişiye en küçük yaşlardan itibaren tüm dünyanın kapılarını açmakta ve ilerleyen yaşlardaki sağlığını dahi etkilemektedir.
Özel Emine Örnek Okulları da kurulduğu günden itibaren bu amaca yönelik çalışmalarda bulunmuş ve Yabancı Dil öğrenimini temel ilke haline getirmiştir. 3-4 yaş grubundan başlayarak tüm ilköğretim, ortaöğretim ve lise kademesinde yapılan yabancı dil eğitimi ile tüm öğrencilerimizi dünyaya hazırlıyoruz.
Emine Örnek Eğitim Kurumlarında, anaokulunda haftada 14 saatle başlayan İngilizce dersleri her kademede Yabancı öğretmenlerimizin de desteği ile öğrenci merkezli ve fonksiyonel İngilizce öğrenimi şeklinde devam etmektedir.
Dört beceriyi de geliştirmeyi hedefleyen Emine Örnek Eğitim Kurumları İlköğretim kademesinde İngilizce öğrenimini 1.sınıflarda haftada 14, 2. ve 3. sınıflarda haftada 14, 4. sınıflarda haftada 14 saat yapmaktadır.
Akıllı tahta uygulamaları ile eğlenceli hale gelen İngilizce dersleri öğrencilerin öğretmenleri rehberliğinde hazırladıkları sunum çalışmaları ile de etkili bir hale gelmektedir.
İngilizce öğreniminin okul dışında devam etmesi gerekliliğini benimseyen Emine Örnek Kurumları bu eğitime evde de devam edilmesi adına öğrenilen yapıların tekrar edilmesi pekiştirilmesi için öğrenci velilerini de çalışmalara dahil etmektedir.
Ortaöğretim kademesinde ise Türkiye genelinde yapılmakta olan çeşitli akademik sınav çalışmalarına ağırlık verilmesi yabancı dil öğreniminin önüne kesinlikle geçmemektedir. 5. sınıflarımızda haftada 14 saat ile devam eden İngilizce 6., 7. sınıflarda 10 saat, 8. sınıflarda liseye giriş sınavları nedeniyle 5 saat ile devam etmektedir.
Öğrencilerimiz İngilizce derslerinde sadece öğrendikleri hedef dili kullanmakta ve öğretmenleri rehberliğinde çeşitli sunumlar ve projeler hazırlamaktalar. Etkinlik çalışmalarında ise hazırladıkları oyunları sene sonunda arkadaşları ve aileleri ile paylaşmaktalar. Cambridge Penfriends üyesi olan okulumuzdaki öğrenciler bu sayede farklı ülkelerden kendi yaşıtı olan mektup arkadaşları ile kültür alışverişinde bulunmaktadırlar.
Hem ilköğretim hem de ortaöğretim kademesinde öğrencilerimiz her sene CAMBRIDGE UCLES sınavlarına katılmakta ve çok başarılı sonuçlar almaktadır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında British Side Eğitim Hizmetleri tarafından Türkiye’de ilk defa verilen “Platinium” ödülü ile şereflendirilen okulumuzda bu çalışmalar sistematik bir şekilde devam etmektedir. Lise öğrencilerimizin yaptığı çalışmalar ise takdire değer çalışmalardır.
Türkiye ve dünya çapında katıldıkları “MUN (Modern United Nations)” projesi haricinde Danimarka’daki kardeş okul öğrencileri ile karşılıklı gerçekleştirdikleri ziyaretler çerçevesinde kültür alışverişinde bulunmaktalar. Bunun yanı sıra, girdikleri dil belirleme sınavlarında “SLEP TEST / TOEFL JUNIOR / TOEFL IBT” üstün başarılar sergilemişler, lise son sınıfta okuyan bir çok öğrencimiz bu sınavlar sayesinde Amerika’da bir sene dil eğitimi almaya hak kazanmış, bir kısmı da yurt dışındaki bazı üniversitelerde 4 senelik burslu eğitim hakkı elde etmiştir. Yabancı Dil Öğretiminin küçük yaşlarda başlaması gerektiğine inanan Emine Örnek Kurumları kurulduğundan bu yana 3.sınıftan itibaren başlattığı 2.Yabancı Dil (Almanca-Fransızca) öğretimini 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle 1. ve 2.sınıflarda da uygulamaktadır. Emine Örnek Kurumları 1. ve 2.sınıflarda haftada 2 saat, 3.Sınıflarda 3 saat , 4.Sınıflarda ise 4 saat ile 2. Yabancı Dili eğlenerek öğretmeyi hedeflemektedir.
STEM ÇALIŞMALARI
Stem (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi; Teorik bilginin uygulamaya, ürün ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan, öğrencilerin fen bilimleri,teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün bir parçası olarak görmelerini sağlayan Stem eğitimi yaklaşımıyla öğrencilerin üretim ve buluş yapma alanında yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme gibi yetenekleri geliştirilmektedir. Stem derslerimiz okulumuzun donanımlı laboratuvarlarında alanında uzman branş öğretmeni tarafından 6 yaş, 1 ve 2 sınıflarda haftada 1 ders saati yapılmaktadır.

PROJELER

Balık neslinin ve denizlerde yaşamın tehlike altında olduğu, birçok çevre örgütü ve bilimsel kuruluşlar tarafından gündeme getirilmektedir. Bu tehlikeyi bize en yakın deniz olan Marmara’da fazlasıyla hissetmekteyiz. Denizlerimizde doğal yaşamı zenginleştirmek için bütün dünyada uygulanan bir yöntemi, “Yapay Resif Uygulamalarını” tanıtmak, Mudanya yerel yönetimi ve Uludağ Üniversite başta olmak üzere destek verecek sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde uygulamaya almak olarak tanımlanan “Bizim Denizimiz” olarak adlandırılan proje birçok safhayı geride bırakmıştır. Balık neslinin çoğalması için somut ve örnek bir proje olan Mudanya sahilinde yapay resifler “Bizim Denizimiz” projesi, Emine Örnek Eğitim Kurumları, Mudanya Belediyesi ve Çekirge Lions Derneği ile ortaklaşa yürütülerek en önemli aşamaya, yapay resiflerin denize bırakılması aşamasına gelmiştir

Toplum hizmetine verdiği önem ile bilinen Emine Örnek Eğitim Kurumları; Sunar Medya, Steppen, Ente Yayıncılık ile yardımlaşma ve dayanışma duygusunun yoğun olarak yaşandığı son dönemlerde kitap, oyuncak ve hayal kumbarası ile birçok çocuğa ışık olmak için yola çıkıyor. Proje kapsamında yapılan tırlar AVM ’ler de kalacak, duyuru ve afişlerle çocuklar evde kullanmadıkları kitapları, oyuncakları ve ayrıca yazdıkları hayallerini kumbaraya atacaklardır. Farklı etkinliklerle süslenecek olan projede toplanan oyuncak ve kitaplar, lösemili çocuklara ve Milli Eğitimce belirlenen okullara bağışlanacaktır. Hayallerin en güzelini yazan çocuklar bir yıl boyunca SUNAR MEDYA tarafından organize edilecek tüm organizasyonlara ailesiyle birlikte ücretsiz katılma hakkı elde edecektir. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da tüm okullarda başlatılacak proje süresince basın ve medya yoluyla da kampanya duyurulacak ve toplumsal farkındalık yaratılacaktır.

3. sınıflar olarak "Dün, Bugün, Yarın" temamızın içinde yer alan "Ülkeler ve Bayrakları" konusunun işlenmesi sırasında beyin fırtınası oluşturarak, proje konumuzu belirledik. Bu projemiz ile öğrencilerimiz dünya üzerinde ülkelerin yerini, idare şekillerini, para birimlerini, başkentlerini öğrendiler. Ülke hakkında genel bilgi edindiler. Ayrıca 40 adet bayrağı kâğıt üzerine pullarla yapıştırarak, bayraklardaki renklerin neler ifade ettiğini öğrendiler ve el becerilerini geliştirdiler.Birlikte çalışarak grup çalışmasının önemini kavradılar.

4,5,6,7. sınıf öğrencileri Müzik Topluluğu, "Doğumunun 125. Yılında Atatürk" etkinlikleri kapsamında "Örnek Müzisyenler ve Atatürk" projesini çalıştılar. 38 gitar , 9 keman bir akordeon ve iki solistten meydana gelen orkestra, günün sevilen pop şarkılarını piyano eşliğinde çalışmalarını sürdürdüler. 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin oluşturduğu, Müzik öğretmeni Özden SÖNMEZ yönetimindeki 85 kişilik okul korosu, sazlar eşliğinde, Atatürk'ün sevdiği türküleri hazırladılar. Emine Örnek Koleji bünyesinde 9 yıldır süren KLASİK BALE çalışmaları da aynı proje kapsamında hazırlandı. 6-10 yaş arası öğrenciler 14 ayrı dansta Çanakkale, Türkiye ve Atatürk gibi başlıkları da işleyerek projeye apayrı bir anlam kattılar. Asıl hedefleri bir köy okuluna Teknoloji sınıfı oluşturmak olan öğrenciler, velilerine ücretli bir gece düzenleyerek, yukarıdaki tüm etkinliklerini sunarak gelir elde ettiler. Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün saptadığı ihtiyacı olan okullardan biri olan ve bilgisayarı olmayan Mürsel Köyü İlköğretim Okulu'na alın terleriyle satın aldıkları bilgisayar setini götürdüler.

Emine Örnek Koleji 2001 yılından beri Türkiye Çevre Eğitim Vakfı(TÜRÇEV)ve aynı zamanda Avrupa Çevre Eğitim Vakfı (FEEE) üyesidir. Bursa'da 8 " Yeşil BAYRAK" ödülünü alan tek özel okuldur.

Türkiye de ilk kez 2003 yılından itibaren kampusumuzun 7000 m2lik alanı, 16 m2lik parsellere ayrılarak ekolojik tarım alanı haline getirilmiştir. Öğrencilerimiz, kendi bahçelerinde, ıspanak, marul, turp, maydanoz, soğan, sarımsak ve yaz mevsiminde de domates, çilek, biber ekmiş ve yetiştirdikleri ürünleri aileleriyle paylaşmışlardır. Öğrencilerin üretken olmaya yönlendirilmesi amaçlanmıştır.

Ağaçlandırma yapmak ve erozyonu önlemek, çevre bilincinin gelişmesi Orman kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve genişletilmesi bilincinden hareket ederek öğrencilerimiz öğretmenleri rehberliğinde ağaç dikme kampanyalarına katılmışlardır.

TÜRÇEV ve FEE üyesi olan okulumuz çöp atık projesi ile ilimizde "Yeşil Bayrak" ödülünü alan ilk özel okul olmanın haklı gururunu yaşamıştır. Proje çalışmalarına devam edilmektedir.

Çevre ve doğanın korunmasına gösterdiğimiz duyarlılık Emine Örnek Okulu olarak haklı gururumuzdur. Emine Örnek Koleji. Enerji projesi çalışması sırasında temiz enerji kaynağı olan rüzgâr enerjisi kullanarak okulumuz bünyesindeki hayvanat bahçesini aydınlatmayı başarmıştır.

Kardeş Okul Projesi kapsamında Has Köy İlköğretim Okulu ile birlikte çeşitli sosyal etkinlikler yapılmakta, karşılıklı ziyarette bulunulmakta bu sayede öğrencilerimizin kardeş okul öğrencileri ile ilişkileri gelişmektedir.

Okulumuz öğrencisi Deniz DERE derki; "zeytin çekirdeğinden Atatürk'ün maskını yaparak uzun ömürlü zeytin ağacı ile özleştirmekti" amacım….. Amacına okul, aile, öğretmen ve öğrenci işbirliği ile özverili çalışmalar sayesinde ulaştığı gibi Sosyal Bilgiler Projesi Bursa İl 1.si olmuştur.

(Emine Örnek Koleji Uluslararası Halk Oyunları Festivali) Eğitimde uzun ve daimi rekabetler sonucu gerçekleşecek kalıcı başarıların önemini bilen kurumumuz, bu ilkesine sanatsal ve kültürel etkinlikleri katarak geniş tabanlı kimliğini oluşturmuştur. Bu bağlamda Emine Örnek Koleji Halk Oyunları topluluğu her yılın mayıs ayı içerisinde, yurt içinden ve yurt dışından halk oyunları ekipleri davet ederek festival gerçekleştirmektedir. Böyle organizasyonlarla okul, iline, hatta ülkemiz kültürüne hizmet etmenin haklı gururunu yaşamaktadır.

REHBERLİK

Rehberlik; öğrencinin kendisini tanıyarak ev, okul ve topluma uyum sağlaması, sağlıklı iletişim kurabilmesi, kendini doğru ifade edebilmesi, sorunlarına sağlıklı çözümler bulabilmesi, doğru kararlar verebilmesi, kendi hayatını kendisi yönlendirmesi, sonuçlarından sorumlu olması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için, sosyal, psikolojik ve bilişsel gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlaması için uzman kişilerce bireye yapılan profesyonel yardım sürecidir.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin amaçlarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: Bireylerin problem çözme gücünü geliştirmesine, doğru kararlar verebilmesine, çevresi ile olumlu ilişkiler kurabilmesi için gerekli tutum ve beceri kazanabilmesine ve ruhsal yönden sağlıklı ve topluma faydalı olabilmesine ve kendini gerçekleştirebilmesine yardımcı olmaktır. Bireyin kendisini fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden tanımasına yardımcı olmaktır. Türk Milli Eğitimi’ nin yöneltme sistemi içinde temel eğitimden başlayarak öğrencilerin yeteneklerine uygun bir programı seçmesine yardımda bulunmaktır. Bireylerin toplumda gelişimi için okul içi ve dışı eğitim olanaklarını, meslekleri ve toplumun beklentilerini tanımasına yardım etmektir.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, tüm öğrencilere açıktır. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde süreklilik ve gizlilik esastır. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden yararlanmada gönüllülük esastır. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri eğitimin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir yanını oluşturur. Rehberlik anlayışı her türlü çalışması ile öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemini öngörür. Rehberliğin temelinde demokratik ve insancıl bir anlayış vardır. Rehberlik hizmetleri tüm bireylere yöneliktir. Rehberlik hizmetlerinde bireyi birçok yönü ile tanımak ve bireyin güçlü yönlerini açığa çıkarmak esastır. Rehberlik uygulamaları okulun amaç ve ihtiyaçlarına yönelik olmalıdır. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetinde kullanılan bütün yöntemler ve teknikler amaç değil; sadece araçtır. Rehberlikte ilişkiler tek yönlü olmayıp, danışman ile danışanın karşılıklı saygı, hak, sorumluluk ve işbirliğine dayalı bir etkileşim ilişkisidir. Rehberlik hizmetleri planlı, programlı, örgütlenmiş bir biçimde ve profesyonel bir düzeyde sunulmaktadır.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları: Okula yeni başlayan tüm anasınıfı, 1.sınıflar ve ara kayıtla gelen öğrencilerimize okulu, sistemi, etkinlikleri tanıma çalışmaları kapsamında oryantasyon eğitimi verilmektedir. Okula geldiği ilk günden itibaren açılan öğrenci tanıma fişleri uygulanan test ve materyaller öğrenciyle birlikte büyüyerek yol almaktadır. Özel Eğitim Çalışmaları: Okulumuzdaki üstün yetenekli ve üstün zekalı öğrenciler tespit edilerek gerekli kurumlara yönlendirilir. (RAM, BİLSEM…) Bireysel Görüşmeler: Öğrencilerin her türlü soruları için çözüm bulmalarına destek olunmaktadır. Psiko – sosyal ve akademik başarıları desteklenmektedir. Grup Görüşmeleri: Grup görüşmeleri ile öğrencilerin yaşadığı problemlerde yalnız olmadığı hissettirilerek, grup etkileşimi ile çözüme ulaşma fırsatı bulmaktadırlar. Mesleki Yönlendirme Etkinlikleri: Verimli çalışma yöntemleri, Stresi kontrol etme çalışmaları, Mesleki tanıtım çalışma ve seminerleri ile desteklenen mesleki yönlendirme çalışmalarında uygulanan test ve gözlemlerle anaokulundan itibaren öğrencilerimiz meslek seçimlerinde kendilerine yol çizebilmektedir. İletişimi Geliştirme; Kendini, Çevreyi İlgi ve Yeteneklerini Anlama Tanıma: Uygulanan test ve gözlemlere göre kulüp çalışmalarına yönlendirilen öğrenciler ilgi ve yeteneklerini geliştirme ve projelerle kendilerini gösterme fırsatı bulmaktadır. Sosyal Beceri Geliştirme Etkinlikleri: Öğrencilerimiz ilgileri doğrultusunda sosyal sorumlulukta üstlerine düşeni yapmayı davranış haline getirmeyi anaokulundan itibaren öğrenmektedirler. Etkili Çalışma, Kaygı Kontrolü ile İlgili Çalışmalar: Öğrencilerimizin akademik başarıları için etkili ve verimli çalışma yöntemleri; kaygı kontrol ile ilgili çalışmaları bireysel ve grup halinde verilmekte; sonuçları takip edilmektedir.

Velilerle Bireysel Görüşmeler: Öğrencilerimizin olumlu tutum ve davranışlar geliştirmelerinde ve başarıyı yakalamalarında okulumuzun sağladığı farkındalıkların tek başına yeterli olmadığı bu durumda anne ve babaların da bizlerle iletişim içerisinde olması görüşünü taşımaktayız. Öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ya da velimizin talebi durumunda randevu sistemiyle bireysel görüşmeler yapılmaktadır .Okul –Aile Birliği Çalışmaları: Veli Etkinlikleri (Geziler, Koro...) Basılı Materyalle Bilgilendirme (Broşürlerimiz): İhtiyaca bağlı olarak, sık rastlanan problemlere yönelik hazırlanan broşürlerimiz, velilerimize, öğrencilerimize ve her yıl eğitim fuarlarında halka dağıtılmaktadır. Sosyal Yardım Çalışmaları: Toplumsal bilinçle sosyal yardım için velilerimizle işbirliği için de ihtiyaç sahiplerine büyüyen yardımlarımızla ulaşmaktayız.

Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları: Eğitim sürekliliğine olan inancımızla kaliteyi yaşam biçimi olarak benimseyerek, değişen dünyaya hizmet içi eğitimlerle kendimizi aşarak katılıyoruz. TKY Eğitim Çalışmaları: Toplam kalite bilincinde; öğretmenlerimizin katılımları için eğitimlerimiz devam etmektedir. Sınıf İçi Rehberlik Çalışmaları: Sınıf rehber öğretmenleri, rehberlik servisiyle ortak çalışmalarını yıl boyu sürdürerek, akademik ve sosyal anlamda çocuklarımıza rehberlik yapmaktadır. Rehberlik Etkinlikleri Kullanım Kılavuzları: Her yıl program dahilinde belirlenen rehberlik etkinlikleri ile öğrencilerin kendilerini ve çevrelerini tanıma, iletişim becerilerini kazanma amacı güdülmektedir. Bireysel Destek Çalışmaları: Öğretmenlerimizin sınıf içinde yaşadıkları sorunlar konusunda, çözüme ulaşmalarında kendilerine bilgi ve destek verilmektedir.

Okulumuzun öğrenci meclisi, her yıl Ekim' in son haftasında demokratik katılımla seçilmektedir. Seçilen öğrenci meclisi bir hafta sonra kendi içinde oylama yoluyla öğrenci kurulunu oluşturmaktadır. Öğrenci kurulu da kendi arasında demokratik oylama ile başkan be başkan yardımcısını seçmektedir. Öğrenci kurulu başkanı aynı zamanda OGYE' ninde üyesidir.

Öğrenci Kurulu, Çevre Etkinlik Grubu, Sosyal Yardım ve Dayanışma Etkinlik Grubu, Onur ve Disiplin Kurulları ile Rehberlik Servisi işbirliği yaparak öğrenciler arasında kalite bilincini geliştirme etkinlikleri yapılmaktadır. İletişimi geliştirme ve alınan istismarı önleme Çevreye saygı, ekolojik tarım, dönüşebilir atıkların toplanması Ağaçlandırma çalışmaları Sosyal yardım çalışmaları Çevre temizliğine ve tasarrufa yönelik etkinlikler Elektrik enerjisi elde etme Uluslararası projeler bu çalışmalara örnek gösterilebilir.

Okulumuzda öğrencilerimize sınıf çalışmalarında, yemek sırasında, serbest zaman etkinliklerinde kuralları ve toplumsal normlar konusunda farklılık kazanmaları sağlanır. Bu kuralların öğrencilerimizde davranış haline dönüşebilmesi için çeşitli etkinliklerle desteklenir. Okulumuzda doğum günü partileri, yılbaşı partisi, renk partileri ve çocuklarımızın yaratıcılığıyla tak-takıştır partisi gibi etkinlikler gerçekleştirilmektedir. KARAKTER EĞİTİMİ Karakter eğitimi, bir durum karşısında mantığını kullanabilen çocuklar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Karakter eğitimi süreci, belirlenen temel hedeflerin sistematik bir şekilde öğretilmesi, örnek teşkil edilmesi ve okul-aile işbirliğinin tutarlı bir yaklaşım benimsemesi ile gerçekleşir. Anaokulu ve 1-4. Sınıflar düzeyinde öğrencilerimizin gelişimi açısından önemli olduğunu düşündüğümüz; Saygı, Sevgi, Dostluk, Özgüven, Özdenetim, Hoşgörü, Yaratıcılık, Sorumluluk, Arkadaşlık, Doğruluk ve Yardımseverlik değerleri drama ve görsel etkinlikler ile işlenerek, bu değerlerle ilgili öğrencilerin farkındalık kazanmaları sağlanmaktadır. Öğrencilerin öğrendiklerini davranışa dönüştürüp hayatlarının bir parçası haline getirmeleri hedeflenmektedir. Özel Eğitim Destek Çalışmaları: -Artikülasyon çalışmaları -Koordinasyon çalışmaları -Dikkat geliştirme çalışmaları -El- göz işbirliği geliştirme çalışmaları Farkındalık Geliştirme Çalışmaları: -Kendini tanıma, anlama, kabul etme çalışmaları -Başkalarını tanıma (drama, empati) anlama, kabul etme çalışmaları -Yeteneklerini görme etkinlikleri Bireysel Görüşmeler: -Duygusal sorunlarla ilgili görüşmeler -Davranış problemleri ile ilgili görüşmeler -Aile içi ilişkiler, kardeş ilişkileri ve arkadaş ilişkileri VELİ OKUL İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI Haftanın çocuğu etkinliği; Her hafta bir öğrenci haftanın çocuğu seçilir. Hafta boyunca bu öğrenci öğretmenin yardımcısıdır. Son gün öğrencinin velisi de okula gelir, tüm sınıfa birlikte bir etkinlik yapar. Bu arada öğrencinin becerileri de velisi tarafından gözlenmiş olur. Aynı zamanda haftanın çocuğu ile ilgili bir pano hazırlanıp kapıya asılır. Bu panoda öğrencinin doğumundan itibaren aile resimleri ve gelişimi yer alır. Öğretmen her resmin altına resimle ilgili öğrenciyi motive edici küçük notlar yazar. Veli Eğitimi Çalışmaları: Sene başında hazırlanan programlar kapsamında velilere kurum genelinde bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantıların konuları genellikle aşağıdaki gibidir: - Okul öncesi dönemi özellikleri, sorunları ve baş etme yolları - Çocukta bağlanma (bağımlılık -özerklik) - Çocukta disiplin -Çocuğun cinsel gelişimi, cinsel bilgiler nasıl ve ne zaman, kimler tarafından verilmeli - Üstün zeka ve özel yetenekli çocukların yönlendirilmesi - Algılama eşikleri -Her sınıf düzeyinde farklı olmak üzere, gelişim özellikleri ve ihtiyaçları temel alınarak hazırlanan broşürler velilerimiz ile paylaşılmaktadır. Bazı özel sorunlarla ilgili (Altını ıslatma, tırnak yeme, parmak emme, kekemelik, gecikmiş konuşma, özel öğrenme güçlüğü, tikler, kardeş kıskançlığı...) bireysel bilgilendirmeler de yapılmaktadır. Bireysel görüşmeler: Bu görüşmeler, genellikle öğrencide gözlenen özel durumlarla ilgili yapılmaktadır. Öğrenciyle yapılan görüşmeler sonucunda veliler bilgilendirilir ve gerekli yönlendirmeler yapılır. Bu görüşmelerin içinde veli eğitim toplantılarındaki konuların yanı sıra, okula uyum, uyku, yemek yeme, anneden ayrılamama-birlikte yatma, el becerileri ve öğrenmede zorlanmalar, arkadaş problemleri, korku ve kaygılar, yalan, duygusal gelişim ve davranış gibi konular yer almaktadır. ÖĞRETMEN HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİ Mesleki gelişimle ilgili eğitimler: Bu eğitim programları içinde özellikle problem durumlara ilişkin eğitimler hazırlanmaktadır. -Gecikmiş konuşma problemleri -Çocuk depresyonu -Disleksi (Özel öğrenme güçlüğü) -Kekemelik TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMİ Temel kalite Kavramları, Motivasyon, iletişim, stres yönetimi, süreç yönetimi, EFQM model eğitimi, takımla çalışma, problem çözme teknikleri, zaman yönetimi, toplantı yönetimi, kalite çemberleri eğitimi, kurumsal performans yönetimi ve stratejik yönetim gibi konular yer almaktadır.

BESLENME

Yemekhanemizde çocuklarımıza her sabah 18 çeşit kahvaltılıktan 10 çeşidi açık büfe olarak ve öğle yemeği ile ikindi kahvaltısı verilmektedir. Yemek listelerimiz diyet uzmanı kontrolünde gıda mühendisimiz ve okul doktorumuz tarafından günlük kalori hesaplamaları yapılarak dengeli ve yeterli beslenme kuralları çerçevesinde, sağlıklı ve doğal ürünler içermesine dikkat edilerek oluşturulmaktadır. Hazırlanan listeler aylık olarak velilerimize ulaştırılmaktadır. Okulumuzda hijyenik beslenmeye, çocuklarımızın sağlığı düşünülerek çok büyük önem verilmektedir. Yemekler kendi mutfağımızda, gıda mühendisimizin denetiminde, deneyimli aşçı kadrosu tarafından hijyen kurallarına dikkat edilerek pişirilmekte ve aynı temizlik ve titizlikte servis edilmektedir. Yemekhane personeli kesinlikle bone, eldiven ve maske kullanmak zorundadırlar. Yemek ve servis personelimiz gıda güvenliği ve hijyen kuralları konusunda sürekli eğitim almaktadırlar. İşe girişte ve periyodik olarak portör , akciğer , burun ve boğaz kültürü muayeneleri yapılmaktadır. Yemek numuneleri hijyenik koşullara uygun olarak alınır, 3 gün boyunca -18 °C' de, dolaplarımızda saklanır. Okulumuzda tüm katlarda ultraviyole ve karbon filtreli su fıskiyeli Amerikan tipi sebiller yer almaktadır. Sebillerden alınan numuneler periyodik aralılarla ilgili kuruluşlara analiz için gönderilmektedir. Ayrıca lise binamızda ve yemekhanemizde Erikli suları kullanılmaktadır. Mutfağımızda 15 tonluk soğuk hava depomuz, sebze meyve dezenfeksiyonu için kullanılan 2 adet ön yıkama havuzu, otomatik bulaşık yıkama makinası, konveksiyonlu fırınlar ve çeşitli modern araç ve teçhizatlar mevcuttur. Mutfak ve yemekhane ortamı uluslararası kalite belgelerine sahip uzman bir ilaçlama şirketi tarafından ayda bir kez periyodik olarak kontrol edilmektedir. Okulumuz doğa içinde olması nedeniyle çeşitli haşere ve sineklere karşı ilaçlanmaktadır. Okulumuzun 11 yeşil bayraklı Eco School olması nedeniyle mutfakta bitkisel yağ kullanımı sonucu ortaya çıkan ve hem çevre hem insan sağlığı açısından zararlı, "tehlikeli atık" niteliği taşıyan bitkisel yağ atıkları, lisanslı atık toplama şirketlerine periyodik olarak teslim edilmekte ve geri dönüşümü sağlanmaktadır. Ayrıca atık bitkisel yağları değerlendirmek için okulumuzda "biodizel" yakıt üretme projesi yapılmaktadır. Okulumuzda tarım alanı olarak ayrılan 7000m² alanda öğrencilerimiz kendi emekleriyle, tarım ilacı, hormon kullanmadan yetiştirdikleri ekolojik (organik) ürünlerden ıspanak, marul, domates, taze soğan v.b sebzeler mutfağımızda değerlendirilerek öğrencilerimizin bazı günler bu ürünlerle beslenmesi sağlanmaktadır.

ULAŞIM ve SERVİSLER

Özel Emine Örnek Koleji, her alanda olduğu gibi servis hizmetine de titizlikle yaklaşmaktadır. Öğrencilerimizin emniyetli, konforlu, güven içinde okula gelmesi ve evlerine bırakılması deneyimli firmayla, deneyimli sürücü ve her araçta bulunan rehber öğretmen ve görevli ile kaliteli bir servis hizmeti vermektedir. Servis sürücülerimiz öğrencilerimizin güvenlik içinde yolculuk etmesi için gerekli tüm bilgi ve beceriye sahiptir. Okul taşıtına binmeden önce, ulaşım sırasında ve okul taşıtından indikten sonra servis sürücülerimizle sürekli işbirliği içinde hareket etmekteyiz. Sürücüyle ilgili tüm iletişim bilgileri hem öğrencimize hem velilerimize verilmektedir.
Okul Taşıtlarımızda;
-Aracın arkasında bulunan DUR işareti
-Aracın öğrenci kapasitesi
-Aracın gidiş - geliş saatlerinin okul tarafından belirlenen programa uygun olması
-Araç içi düzeni sağlamak ve araca iniş ve binişlerde öğrencilere yardımcı olmak üzere görevli rehber öğretmen ve görevli bulunması
-Aracın cam ve pencerelerinin güvenli ve sabit olması sürekli kontrol alında tutulmaktadır.
Öğrencilerimize hem eğitimde hem de bizlerle birlikte olduğu ulaşım hizmeti içinde güvenli ve huzurlu ortamı sağlamak amacımızdır.