KURUMSAL

KURUMSAL

Özel Emine Örnek Okulları ( İlkokul, Ortaokul, Lise ) Bursa'da Bademli yöresinde 45 dönüm, Özel Emine Örnek Ataevler Anaokulu ise 2008 yılında 2 dönüm üzerine kurulmuştur. 1998 yılında İlköğretim ' e 150 öğrenci 25 öğretmen ile başlamış, bugün 1273 öğrenci (ilkokul+ortaokul+lise) ve Ataevler anaokulumuzda 143 öğrenci, 194 öğretmen ve 118 personel kadrosuyla başarılı eğitim çizgisini sürdürmektedir. İlköğretim Okulu ve Ana sınıf ile sektördeki hayatına 1998 yılında adım atan okulumuzun bünyesine 2004-2005 öğretim yılında Anadolu Lisemiz de katılmıştır. Okullarımız bir aile limited şirketine ait olup, akademik ve sportif açıdan Türkiye 'de büyük başarılar ve dereceler elde etmiştir. İlk kurulduğunda sadece A bloku daha sonra ki yıllarda B bloku , 2003 yılında da kapalı ve açık spor tesislerinin yapılmasıyla okulumuz bir eğitim kampüsü haline dönüşmüştür. Okulumuz vizyonu gereği ; İlköğretimde belirlediği kriterlere göre öğrenci seçmekte olup, Fen ve Anadolu lisemiz, Liseye geçiş (LGS) sınavlarına göre öğrenci almaktadır. Okul, Milli Eğitim Bakanlığının Özel Öğretim Kurumları yasa ve yönetmeliğine göre yönetilmektedir. 2001-2002 eğitim yılından itibaren hızlı büyüme , Milli Eğitim Bakanlığından gelen genelgeler ve kurumsallaşma ihtiyacının da belirlenmesiyle Toplam Kalite Yönetimi (TKY) çalışmalarına başlamıştır. Aynı yıl, eğitim – öğretim yılının ilk öğretmenler kurulu toplantısında okul gelişim yönetim ekibi (OGYE) ve tüm diğer organları gönüllülük esasına göre oluşmuştur. OGYE organlarından biri olan kalite kurulu, çalışanların temel bilinçlendirme eğitimlerini alması için bir eğitim planı yapmış ve hemen uygulamaya koymuştur. Bu eğitimler halen sürdürülmektedir. 19.10.2005 tarihinde okullarımız KALDER ile ulusal kalite hareketi (UKH) ile iyi niyet bildirgesini imzalayarak UKH ' a katılmışlardır.
YKS’ye (Üniversiteye) hazırlık çalışmalarımız 11.sınıftan itibaren başlamaktadır. Öğrencilerimiz bu süreçte TYT ve AYT derslerini birlikte işlemektedir.

KURUCULARIMIZDAN

Toplumlarda, nitelikli insan yapılanmasının anahtarı eğitimdir.
Eğitim ; insanda istenilen, beklenilen olumlu davranış değişikliğini yaratma sürecidir.
Yaşam boyu süren bu çabalar bütünü ne denli yoğun, anlamlı ve nitelikli yaşanırsa ; bireyin ve üyesi olduğu toplumun mutluluğu , başarısı , geleceğe olan güvenini de o denli artacaktır.
Bu bağlamda öğrencilerimizi ;
yapıcı katılımcı üretken, yaratıcı ve diğer değerlere donanmış bireyler olarak topluma kazandırmak her zaman çıkış noktamız olacaktır.
Eğitim biliminin ilkeleri doğrultusunda , gerekli ortam ve koşulları da yaratarak her zaman hedeflerimize ulaştığımız kanısındayım.
Bilişsel ,duyuşsal, devinimsel kazanımlarımız her yönden sağlıklı kişiler yaratacak, her geçen gün çağdaşlık ve uygarlık yolumuzu daha bir aydınlatacaktır.
Eğitimde yüklendiği sorumluluk ve bu sorumluluğu taşımadaki bilinciyle ve kendine özgü çizgisiyle , sıra dışı bir konumda bulunan kurumlarımla onur duyuyorum.
Bu onurumun dayanağı değerli yöneticilerim ve öğretmenlerim, sevgili öğrencilerim , saygıdeğer velilerimle tüm çalışanlarımdır.Değerlerimizi yaşattıkça, onları geliştirmek , güçlendirmek için çabalarımızı yoğunlaştırdıkça ve hedefe birlikte yürüdükçe anılmaya değer güzellikler yaşanacaktır.

Emine Örnek


Emine Örnek Okullarının eğitim felsefesinin özünü oluşturan "Aktif ve sosyal bireyler yetiştirmek için spor branşlarında" yaygın katılımcılık ; hedef alınmaktadır.
Bu amaçla kış, sonbahar, ilkbahar ve yaz spor okulları etkinlikleri yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.
Eğitim kurumlarında yapılan spor etkinlikleri sosyalleşme sürecinin ilk basamaklarını oluşturur.
Bireysel ve ekipsel sporlarda kurallara uyma ,disiplin ve taktik anlayışı , hedef için yapılan planlı egzersizler sonucu sağladıkları iletişim ve kazanacakları özgüven ile çocuklarımız daha etkili bir yapı ve düşünce yapısına kavuşacaklardır.
Bilhassa ekipsel spor dallarındaki başarılar, yaşamda onlara "ben" değil "biz" demeyi öğretecektir.
Ekip ruhu olma anlayışı başarıda motivasyon ve işbirliği alışkanlıklarının çocuklarımızın yaşamlarını anlamlı bir şekilde etkileyeceğine inanıyorum.
Spora verdiğimiz alt yapı çalışmaları sonucu okulumuz son 10 yıldır ulaştığı TÜRKİYE dereceleri ve uluslar arası başarıları bizleri onurlandırmaktadır.
Genel eğitimin ayrılmaz bir parçası olan "spor" la esen kalınız...

Dr. Mahmut Nedim Örnek

LİSE OKUL MÜDÜRÜ

HACER KOŞAR

OKULUMUZ

Eğitim kurumlarımız Bursa-Bademli yöresinde 45 dönümlük kampüs içerisinde, 14.000 m2 kapalı alan kullanımıyla ilköğretim ve 10.000 m2 kapalı alanı olan Lisesi ile, doğayla bilimin kesiştiği yerde hizmet vermektedir. Örnek Kolej Spor Kulübüne ait spor salonu, yüzme havuzu ve diğer kapalı spor üniteleri ile, 6 dönümlük açık spor alanları ve 7.000 m2'lik doğal tarım uygulama bahçeleri ile görkemli bir şekilde sergilenmektedir. Bademli kampüsünün dışında, Bursa Ataevler semtinde, 200 kişilik modern bir anaokulu, 2000 m2'lik bir alan üzerinde bulunmaktadır.

Okulumuzda öğrencilerimizin gün boyu ana branş derslerini yaptıkları, kendilerine ait dolaplarının yer aldığı 80’e yakın sayıda derslik bulunmaktadır. 24 öğrenci kapasiteli olan tüm dersliklerimizde;tek kişi oturmalı masa ve sandalyeler mevcuttur. Bu derslikler dışında Müzik, Satranç ,Görsel Sanatlar, Bilgisayar, SağlıkOdası (revir), Yemekhane, Spor Salonlarımız ve kafeteryamız bulunmaktadır. Dersliklerimizin tümünde teknolojinin son yeniliklerinden yararlanılır. Her sınıfta öğretmen ve öğrencilerimizin interaktif olarak kullanabildikleri, Emkotech Interactive akıllı tahtalar bulunmakta olup, tüm derslerde aktif olarak kullanılmaktadır. Akıllı tahtaların öğretmenler tarafından; görsel, işitsel, ve dokunmatik öğrenmeyi kolaylaştırıyor olması, öğrencide derse ilgiyi artırıp, tablet gibi kullanışlı bir yanının bulunması, dersi zevkli ve eğlenceli hale getirmektedir. İşlenen konu notlarının depolanabilir olması, zümre çalışmalarında, sınıflar arası iletişim, etkileşim ve bilgi paylaşımı konularında eşitliği sağladığı gibi konu tekrarlarında öğretmenlere büyük kolaylık sunmaktadır. Emkotech Interactive, farklı materyalleri bir arada kullanma ortamı yarattığı için üretici bir kaynaktır. Elektronik olması sebebiyle teknolojiktir. Görsel zenginliği nedeniyle öğrencinin dikkatini çekmektedir. Renkli ve hareketli olması sebebiyle akılda kalıcıdır. Dokunmatik ve görsel olması öğrencinin el göz koordinasyonunu geliştirmektedir. Öğretmenin ve öğrencinin de yaratıcı olmasını teşvik ederek bireyin verimini artırmaktadır.

Günümüzde yaşanan hızlı, ekonomik, sosyal, bilimsel ve teknolojik gelişmeler yaşam şeklimizi önemli ölçüde değiştirmiştir.
Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelere ayak uydurabilecek, bu gelişmeleri yönlendirecek öğrenciler yetiştirmek için fen derslerimizde laboratuar uygulamalarına önem verilmektedir.
Yeni müfredat kapsamında öğrenciler bilgiye nasıl ulaşacaklarını kavrarlar.
Sorunları önceden tahmin etme, sorunla karşılaştıklarında ne tür yöntemler kullanabilecekleri konusunda kendilerini geliştirirler.
Grup çalışmasının önemini kavrar ve bu yönde çalışmalar yaparlar. Araştırma yapar, bilimsel süreçleri öğrenirler.
Öğrendiklerini günlük hayata uyarlama becerisi kazanırlar.
Fizik, Kimya, ve Biyoloji laboratuvarları fiziki yapıları ve teknik donanımları ile araştırmayı, deneyler yapmayı zevkli hale getirmektedir ve öğrencileri bilimsel çalışmalara yöneltmeye elverişli yapıdadır.
Okulumuzun , çağdaş araç - gereç ve teknolojileriyle donatılmış laboratuarlarında öğrencilerimiz fenle ilgili olarak edindikleri bilgileri; inceleme , araştırma ve deneylerle bilimselliklerini kanıtlıyorlar ve yaşamla ilişkilerini kuruyorlar.

Her türlü bilişim ve iletişim araçlarının, baş döndürücü bir hızla geliştiği çağımızda, tüm dünyada hiçbir değer, kitapların yerini tutamamış, okuyucuyla dostluklarını bozamamıştır. Bu bilinçten hareketle, kitaplığımızı; eğitim ve öğretimimizin, usumuzun, yüreğimizin hazine dairesi olarak görüyoruz. Kitaplığımızı, hem nitelik hem de nicelik yönünden en üst düzeylere ulaştırmak amacındayız. Başvuru kitapları, Milli Eğitim Bakanlığımızın "Yüz Temel Eser" listeleri kapsamındaki Türk ve dünya klasikleri yanında, tüm güncel ve çağdaş bilimsel, sanatsal, kültürel, eğitsel yayınlar izlenmekte , yararlı ve değerli bulunanlar kitaplığımıza sürekli olarak kazandırılmaktadır. Kitaplığımızın geliştirilmesi yanında işlerlik kazanması, kitaplığımıza öğrencilerimizin yoğun ilgilerinin sağlanmasına da çok önem veriyoruz. Bu nedenle, kitaplığımız , günün her saatinde- hafta sonları da dahil açık bulundurulmaktadır.. Bilinçli, içten , güler yüzlü yaklaşımlarla bir çekim merkezi durumuna getirilmiştir. Okulumuz "Kütüphanecilik Kulübü" de kitap tanıtma, kitap okuma, masal anlatma gibi etkinliklerle ve kitap merkezli yarışmalarla kitaplığımıza sevgi ve ilgiyi pekiştirmektedir. Atatürk' ün , "Çocukluğumda elime geçen iki kuruştan birini, kitaplara vermeseydim, bugün yapabildiğim işlerin hiçbirini yapamazdım." sözü, kitaplığımız konusundaki çabalarımızın itici gücüdür.

Okulumuzdaki tüm sağlık hizmetleri, poliklinik ve koruyucu sağlık hizmetleri şeklinde yapılmaktadır. Bilindiği gibi, çocukluk dönemi sağlık alışkanlıklarının geliştirilmesi için uygun bir dönemdir. Diğer tüm alışkanlıklar ve eğitim konularında olduğu gibi, çocukların sağlık konusunda eğitilmesi yine okul ortamında gerçekleştirilmelidir. Sağlıklı bilgi, tutum ve davranışları geliştirilen öğrenciler çevrelerindeki bireyler için de eğitici olabilirler.
Okul sağlığı hizmetleri; öğrencilerin sağlığını değerlendirmek, korumak ve geliştirmek için yapılan çalışmaların tümüdür. Bu hizmet gerçekleştirilirken, hijyenik okul yaşamı sağlanır ve bir yandan da öğrenciler aracılığıyla topluma sağlık eğitimi verilmiş olur.
Gelecek için sağlıklı ve başarılı örnek nesiller yetiştirmek amacında olan okulumuzun sağlık ünitesinde sürekli iki doktor ve üç hemşire ayrıca Ataevler Anaokulunda bir hemşire görev yapmaktadır. Tüm öğrencilerimizin sağlık kayıtları bilgisayar ortamında muhafaza edilip, takip edilmektedir.
Okulda çocuklar toplu halde bulundukları için bulaşıcı hastalıkların görülme ve yayılma hızı daha fazla olabilir, ancak toplu halde bulunmalarının iyi bir yönü aşılama gibi koruyucu önlemlerin daha kolayca verilebilmesidir. Bu doğrultuda sağlık bakanlığının uyguladığı aşı takvimine uyularak okulumuzda belirli dönemlerde aşılama yapılmaktadır. Ayrıca tüm akut hastalıklara zamanında müdahale edilmektedir. Okulda meydana gelen kazalara karşı öğrencilerimiz sigortalıdır ve gerektiğinde tam teşekküllü hastanelerde acil tedavileri ücretsiz yaptırılmaktadır.
Sağlıkta beslenmenin ve sporun öneminin bilincinde olarak öğrencilerin beslenme programlarının yeterli ve dengeli, sağlık kurallarına uygun olması okul sağlığı ekibinin denetiminde gerçekleştirilmektedir. Mutfak çalışanları düzenli olarak sağlık taramalarından geçirilmekte ve gerekli tahlilleri yaptırılmaktadır.
Okulda sağlıklı bir çevre oluşumu, okul binasının, oyun alanlarının, mutfak ve tuvaletlerin, ısıtma, havalandırma, aydınlanma gibi durumlarının sağlığa uygun koşullarda olması için gerekli önlemler alınmaktadır.
Başarı ve mutluluk için öncelikle sağlıklı olmak temel gerekliliktir. Sağlıklı yaşam bilincini çocukluk yaşlarından itibaren oluşturmak da bizim temel görevlerimizdendir.

BESLENME ve YEMEKHANELER

Yemekhanemizde çocuklarımıza her sabah 10-12 çeşit kahvaltılık açık büfe olarak ve öğle yemeği ile ikindi kahvaltısı verilmektedir.
Yemek listelerimiz diyet uzmanı kontrolünde gıda mühendisimiz ve okul doktorumuz tarafından günlük kalori hesaplamaları yapılarak dengeli ve yeterli beslenme kuralları çerçevesinde, sağlıklı ve doğal ürünler içermesine dikkat edilerek oluşturulmaktadır.
Hazırlanan listeler aylık olarak velilerimize ulaştırılmaktadır ve aynı gün web sitemizde yayınlanmaktadır.
Okulumuzda hijyenik beslenmeye, çocuklarımızın sağlığı düşünülerek çok büyük önem verilmektedir. Yemekler kendi mutfağımızda, gıda mühendisimiz ve gıda teknikerimiz denetiminde, deneyimli aşçı kadrosu tarafından hijyen kurallarına dikkat edilerek pişirilmekte ve aynı temizlik ve titizlikte servis edilmektedir. Yemekhane personeli kesinlikle bone, eldiven ve maske kullanmak zorundadırlar. Yemek ve servis personelimiz gıda güvenliği ve hijyen kuralları konusunda sürekli eğitim almaktadırlar.
İşe girişte portör, akciğer, burun ve boğaz kültürü muayeneleri yapılmaktadır. Yemek numuneleri hijyenik koşullara uygun olarak alınır, 3 gün boyunca -18 °C' de, dolaplarımızda saklanır, periyodik olarak akredite laboratuvarlarda kontrolleri yaptırılır. Okulumuzda tüm katlarda ve yemekhanede özel filtreli su fıskiyeli Amerikan tipi sebiller yer almaktadır.
Sebillerden alınan numuneler periyodik aralılarla ilgili kuruluşlara analiz için gönderilmektedir.
Mutfağımızda 15 tonluk 3 adet soğuk hava depomuz, sebze meyve dezenfeksiyonu için kullanılan 2 adet ön yıkama havuzu, otomatik bulaşık yıkama makinası, konveksiyonlu fırınlar ve çeşitli modern araç ve teçhizatlar mevcuttur.
Mutfak ve yemekhane ortamı uluslararası kalite belgelerine sahip uzman bir ilaçlama şirketi tarafından ayda bir kez periyodik olarak kontrol edilmektedir. Okulumuz doğa içinde olması nedeniyle çeşitli haşere ve sineklere karşı ilaçlanmaktadır. İlaçlamada, gıda üretim alanlarına uygun, insan ve çevre sağlığına zarar vermeyen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ilaçlar kullanılmaktadır.
Okulumuzun yedi Yeşil Bayraklı Eco School olması nedeniyle mutfakta bitkisel yağ kullanımı sonucu ortaya çıkan ve hem çevre hem insan sağlığı açısından zararlı, "tehlikeli atık" niteliği taşıyan bitkisel yağ atı kları, lisanslı atık toplama şirketlerine periyodik olarak teslim edilmekte ve geri dönüşümü sağlanmaktadır. Ayrıca atık bitkisel yağları değerlendirmek için okulumuzda "biodizel" yakıt üretme projesi yapılmaktadır.
Okulumuzda tarım alanı olarak ayrılan 7000m² alanda öğrencilerimiz kendi emekleriyle, tarım ilacı, hormon kullanmadan yetiştirdikleri ekolojik (organik) ürünlerden ıspanak, marul, biber, taze soğan v.b sebzeler mutfağımızda değerlendirilerek öğrencilerimizin bazı günler bu ürünlerle beslenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca mutfağımızda okulumuzun ekolojik tarım sahasında yetişen domateslerden üretilen salçalar kullanılmaktadır.

KAFETERYA

Emine Örnek Okulları kafeteryasında okul saatleri içerisinde sadece lise öğrencilerinin yemekten sonra, alışveriş yapmasına izin verilir.
Okul çağındaki çocukların büyüme ve gelişmelerinin düzenli bir şekilde izlenmesi gerekir. Sağlıklı büyümeyi sağlayabilmek için yeterli ve dengeli beslenmeye ihtiyaç vardır. Okul yemekhanemizde planlı bir beslenme programının takip edilmesinin yanı sıra kantinimizde de sağlıklı beslenmeye özen gösterilmektedir. Evlerde ve okullarda hazır yemek tüketiminin ( fast food) yaygınlaştığı ve buna bağlı olarak tip2 diyabet ve obezitenin on yaşına kadar indiği göz önüne alınarak kafeteryamızda doymuş ve trans yağlarla yüklü şeker ve tuz deposu, kalori zengini, sağlığa yarardan çok zarar getiren ve GDO’ lu ürünler satılmamaktadır. Çocuklarımızın kalsiyum ihtiyacı göz önüne alınarak süt ve süt ürünleri ( ayran, meyveli yoğurt, dondurma...), meyve suları, bitki çayları, lifli gıdalar, okul yemekhanesinde tam buğday unundan yapılan tost ekmekleri ile soğuk sandviçler ve taze meyve satılmaktadır.
Kantinde çalışan personelimiz beyaz önlük, kıyafet, terlik, bone ve tek kullanımlık eldiven kullanarak, sağlık şartlarına uygun hijyenik şartlarda servis yapmaktadır. Ayrıca kantin personeli gıda güvenliği konusunda sürekli eğitilmektedir. Kantinlerimiz okulumuzun gıda mühendisi ve gıda teknikeri tarafından ‘Kantin Denetleme Formu’ ile aylık denetlenmekte, ayrıca Tarım İl Müdürlüğü’nce de rutin denetlemeye tabi tutulmaktadır.
Unutmayalım ki; sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek onların gelişim özelliklerini ve bu özellikler doğrultusunda gereksinimlerin neler olduğunu bilmeye bağlıdır.

Kurumumuz bünyesinde kapalı ve açık spor alanlarımız yer almaktadır. Kapalı spor kompleksimizde 700 seyirci kapasiteli 44 x 22 m ebadında trafleks zemin kaplı, Basketbol potalarının uzaktan kumanda sistemli 12 m tavan yüksekliğinde ve aynı anda voleybol ve basketbol çalışmalarının yapıldığı uluslararası standartlarda spor salonu ile Anaokulu, 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve spor etkinlikleri için özel olarak hazırlanmış mini spor salonu bulunmaktadır. 8 adet modern soyunma odaları, aerobik, yoga gibi aktivitelerin ek olarak yapılabildiği fitness center, antrenör ve spor eğitmenleri için bilgisayar donanımlı çalışma odaları mevcuttur. 25 x 12,5 m ebadında 5 kulvarlı yarı olimpik ölçülerde yüzme havuzumuz mevcuttur. Havuzumuz ozon jeneratör sistemli olup klordan 352 kat daha yüksek oksidasyon kapasitesine sahip , ozon otomatik dezenfeksiyon sistemi ile steril edilmektedir. Kapalı spor kompleksimiz dışında 5 dönüm arazi üzerine kurulu , 5cm.lik sentetik çim kaplı 3 mini futbol sahası, sentetik zemin kaplamalı 2 tenis kortu, 1 adet açık basketbol sahası 1 mini kapalı spor salonu ve 9 ayrı üniteden oluşan Mini golf sahalarımız mevcuttur. Ayrıca Anaokulu öğrencilerine ait 1000 m2'lik sentetik çim zeminli aktivite ve oyun sahası vardır. Onun dışında okulumuz ön bahçesinde yaz ve kış doğal çimle kaplı 3 dönüm arazide ilkokul öğrencileri için açık oyun ve aktivite alanı bulunmaktadır.

Sanat merkezimiz dört farklı atölyeden oluşmaktadır.
İki resim atölyesi, seramik , teknoloji ve tasarım atölyeleri, öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirdikleri sanat olaylarını takip ettikleri, yarışmalara hazırlandıkları , aynı zamanda stres attıkları geniş ve rahat mekanlardır.
Resim atölyelerinde öğrencilerimizin bütün resim tekniklerini deneyebildikleri , ebru, ahşap boyama, vitray ve baskı tekniklerini uyguladıkları donanım ve malzemeler mevcuttur.
Ayrıca uygun zamanlarda öğrencilerimiz okulumuzun eşsiz bahçesinde doğada desen çalışmaları yaparak yeteneklerini geliştirmektedirler. Seramik atölyesine günümüz teknolojilerinin de kullanıldığı fırın , çark makinaları , çamur şekillendirme ve kurutma aparatları mevcuttur.
Öğrencilerimiz yuva sınıflarından başlayarak kille tanıştıkları minik elleriyle şekillendirmeye çalıştıkları ,büyük sınıflara geldiklerinde büyük bir zevkle kile hükmettikleri özgün çalışmalar sanat merkezimizin mutfağı sayılan bu atölyelerde üretilmektedir.
Teknoloji ve tasarım atölyesinde öğrencilerimiz, teknolojinin tarihi seyrini öğrenmekte tasarım sürecini yaşayarak sorun çözme ve yaşam becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadırlar.

Okulumuzda üç yüz kişilik bir tiyatro salonu (PEMBE SALON) yer almaktadır.
Son sistem ışık / ses ve havalandırma donanımına sahip olan salonumuzda barkovizyon sistemide bulunmaktadır.
Salonumuzda yıl boyunca drama çalışmaları , kutlama ve anma programları, konserler, konferanslar, gösteriler ve bilgi yarışmaları gerçekleştirilmektedir

Özel Emine Örnek Koleji, her alanda olduğu gibi servis hizmetine de titizlikle yaklaşmaktadır.
Öğrencilerimizin emniyetli, konforlu, güven içinde okula gelmesi ve evlerine bırakılması deneyimli firmayla, deneyimli sürücü ve her araçta bulunan rehber öğretmen ve görevli ile kaliteli bir servis hizmeti vermektedir.
Servis sürücülerimiz öğrencilerimizin güvenlik içinde yolculuk etmesi için gerekli tüm bilgi ve beceriye sahiptir.
Okul taşıtına binmeden önce, ulaşım sırasında ve okul taşıtından indikten sonra servis sürücülerimizle sürekli işbirliği içinde hareket etmekteyiz.
Sürücüyle ilgili tüm iletişim bilgileri hem öğrencimize hem velilerimize verilmektedir.
Okul Taşıtlarımızda;
-Aracın arkasında bulunan DUR işareti
-Aracın öğrenci kapasitesi
-Aracın gidiş - geliş saatlerinin okul tarafından belirlenen programa uygun olması
-Araç içi düzeni sağlamak ve araca iniş ve binişlerde öğrencilere yardımcı olmak üzere görevli rehber öğretmen ve görevli bulunması
-Aracın cam ve pencerelerinin güvenli ve sabit olması sürekli kontrol alında tutulmaktadır.
Öğrencilerimize hem eğitimde hem de bizlerle birlikte olduğu ulaşım hizmeti içinde güvenli ve huzurlu ortamı sağlamak amacımızdır.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TURÇEV) 1993 yılında kurulmuş ve kuruluşunu takiben Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'na (FEE) üye olarak FEE 'nin koordinasyonunda dört projeyi ülkemizde uygulamaya başlamıştır.
TURÇEV 'in uyguladığı projelerden biri de Eko-okullar projesidir.
Eko-okullar projesi ilköğretim okullarında çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir projedir.
Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.
Eko - okullar projesi, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösteren bir program sunmasının yanı sıra proje dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullarda Yeşil bayrak ödülü vermesi nedeniyle aynı zamanda ödül planı olma özelliğini taşır. Yeşil Bayrak uluslararası düzeyde tanınan ve iki yılda bir yenilenen eko-etikettir.
Okulumuz , 2001 yılından beri TURÇEV' e üyedir. Çöp -Atık Projesinin tüm okula yayılımı ile çalışmasının başarılı bir sonuç alınması ile 2002 yılında Yeşil Bayrak'la ödüllendirilmiştir.
2003 yılında "Enerji ve Su " projeleri çalışılmış ve geliştirilen yeni projelerle (Rüzgar enerjisi ile hayvanat bahçesini aydınlatma ) 2014 yılında 8. Yeşil bayrak 'ı hak etmiştir.
2005-2006 yıllarında Biyolojik Çeşitlilik projesi ile 3. Yeşil Bayrağı, 2007-2008 yıllarında da Küresel Isınma Projesi ile 4. Yeşil Bayrağı almıştır.Kolejimiz , 2008-2010 yılları arasında yapılan "Sağlıklık Yaşam ve GDO' suz Ürünlerle Beslenme" başlıklı örnek çalışmaları ile Bursa'da 5. Yeşil Bayrağı olan tek özel okuldur.
Eko okul projesi tüm öğrencilere uygulanmaktadır.


SOCRATES PROGRAMI

SOCRATES Programı , Avrupa Topluluğu'nun eğitim alanındaki faaliyet programıdır.

HEDEFLER

►Tüm düzeylerde eğitimde Avrupa boyutunun güçlendirilmesi ve bir yandan Avrupa'daki Eğitim kaynaklarına geniş anlamda ülkeler arası erişimi kolaylaştırarak diğer yandan eğitimin tüm alanlarında fırsat eşitliği oluşturulmasını desteklemek.
►AvrupaBirliği dillerinde , özellikle de daha az kullanılan ve öğretilen diller konusundaki bilginin kalite ve nicelik açılarından iyileştirilmesini desteklemek
►Eğitim alanında , özellikle de, Eğitim kurumları arasında değişimi teşvik ederek, Açık ve uzaktan öğrenmeyi destekleyerek, Diploma ve öğrenim sürelerinin tanınmasındaki iyileştirmeleri teşvik etmek Bilgi değişimini geliştirmek ve bu yöndeki engellerin kaldırılmasına yardımcı olarak eğitim alanındaki işbirliği ve öğrenci değişimini teşvik etmek
►Eğitim uygulamaları ve malzemelerinin geliştirilmesi konusundaki yenileştirmeleri desteklemek ve eğitim alanında ortak politika konularını incelemek.

COMENIUS


Comenius okullar arasındaki ülkeler arası işbirliğini teşvik ederek ve okul eğitimi sektöründe doğrudan yer alan personelin profesyonel gelişiminin iyileştirilmesine katkıda bulunarak okul eğitiminin kalitesini iyileştirmeyi ve Avrupa boyutunu güçlendirmeyi ; dil öğrenimiyle kültürler arası diyaloğun gelişmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

KALDER (Kalite Derneği)

KALDER, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) nın Türkiye temsilcisidir.
Kalite Derneği, çağdaş kalite felsefesinin ülkemizde etkinlik kazanması ve yaygınlaştırılması amacıyla 1991 yılında kurulmuştur.
Dernek alışılmış kalite-kontrol uygulamalarının ötesinde, çağdaş kalite felsefesini benimsemektedir.
Toplam Kalite Yönetimi'ni uygulayan ve uygulamak üzere hazırlıklarını sürdüren kuruluşları bünyesinde toplamaktadır.
Toplam Kalite Yönetimi, tüm paydaşların beklentilerini dengeli bir şekilde karşılamak üzere kurumdaki bütün faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesidir. Özel Emine Örnek Eğitim Kurumları 2005 tarihinde UKH'ye (Ulusal Kalite Hareketi) katılarak Kalite Yönetimi çalışmalarını başlatmıştır.
Bu bağlamda Kalite Yönetimi oluşturularak eğitimler alınmıştır.

FEE : (Foundation for Environmental Education)

Emine Örnek Koleji 2001 yılından beri Türkiye Çevre Eğitim Vakfı(TÜRÇEV)ve aynı zamanda Avrupa Çevre Eğitim Vakfı (FEE) üyesidir.
"Çöp atık" projesiyle "Yeşil Bayrak" ödülünü Bursa'da alan ilk özel okuldur. Daha sonraki yıllarda "enerji" ve "su" projeleriyle ilimizin Nilüfer deresi ve Uluabat Gölü kirlenme nedenlerini araştırmış, bunun sonucunda üçüncü "Yeşil Bayrak"ı kazanmıştır. Şu anda "Biyolojik Çeşitlilik" konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

CIS : (Council of International Schools)

ECIS : (European School of International Schools)

ECIS-CIS NEDİR?
ECIS (European School of International Schools)
Avrupa Okullar Birliği
CIS (Council of International Schools)
Uluslararası Okullar Birliği

ECIS, 1965 yılında Avrupa Okullar Birliği adıyla kurulmuş, kâr amacı gütmeyen en büyük en büyük eğitim birliğidir.
Tüm dünyada 436'dan fazla ilköğretim ve lise düzeyinde okul birliğe üyedir.
CIS, Uluslararası Okullar Birliği ise 2003 yılından itibaren faaliyete geçmiş, uluslar arası okulları değerlendirmeyi amaçlayan bir akreditasyon birliğidir.
Kuruluş amacı aynı olan ECIS ve CIS'in sundukları hizmetler şöyle özetlenebilir:
• Okullara öğretim kadrolarını oluşturmada yardımcı olmak,
• Öğretmenler için hizmet-içi eğitim etkinlikleri düzenlemek,
• Hazırladığı yayın ve kaynaklarla bilgilendirme işlevini yerine getirme,
• Okulları akredite etmek.

ECIS-CIS misyonu:

• Uluslar arası eğitimde en iyi uygulama ve örnekleri geliştirecek iş birliği ağını oluşturmak.
• Avrupa ve dünyadaki üyelerine mevcut ve gelecekte oluşacak önemli örnekleri tanıtmak ve yaymak.
Akreditasyon nedir?
Sözlük anlamı "denklik"tir. ECIS ve CIS'in sunduğu akreditasyon hizmeti, dünyanın çeşitli yerlerindeki okulların belirli bir kalitede eğitim verdiğinin yetkili bir kuruluş tarafından onaylanmasını içerir.
Akreditasyon belgesi almak için ECIS ve CIS tarafından standartları belirlenen alanlar:
1. Felsefe ve hedefler,
2. Organizasyon ve idare,
3. Öğretim kadrosu,
4. İlköğretim, ana ve hazırlık sınıfları öğretim programları,
5. İlköğretim 1-5. sınıflar öğretim programları,
6. İlköğretim 6-8. sınıflar öğretim programları,
7. Lise öğretim programları,
8. Özel eğitim,
9. Rehberlik hizmetleri,
10. Sağlık hizmetleri ve güvenlik,
11. Öğrenci hizmetleri,
12. Öğrenci yaşamı,
13. Kütüphane ve medya merkezi,
14. Okulun fiziki olanakları,
15. Finans ve finans yönetimi,
16. Öğrencilerin ölçme-değerlendirmesi.
ECIS- CIS neden gereklidir?
Bir eğitim-öğretim kurumunun akredite olması, yurt içinde ve dışındaki kişi ve kuruluşlara son derece olumlu izlenimler verecektir.
İşte bu aşamada ECIS-CIS üyeliğinin okullara kazandıracaklarını şu şekilde özetleyebiliriz:
• Eğitim yolu ile uluslararası alanda ilerlemede yol gösterici olmak,
• Mesleki gelişimde olanaklar yaratmak ve bunları yaygınlaştırmak,
• Müfredatların oluşturulmasında kurumlar arası iletişimi geliştirmek,
• Üyelik çalışması yapan okullarda birimler arasındaki uyum ve iletişimi güçlendirmek,
• Öz-değerlendirme çalışması yapan okullarda tüm yönlerden yüksek standartlara ulaşmak ve bütün bilgileri bilgisayar ortamında kayıt altında tutmak.
Emine Örnek Okullarının üyelik süreci nasıl gelişti?
• Okulumuz üyelik sürecine başlama isteğini ECIS'e bildirip başvuruda bulundu ve istenen ön-bilgi dosyasını hazırladı.
• Ön-bilgi dosyası kabul edildi ve ECIS temsilcisi, inceleme yapmak üzere okulumuzu ziyaret etti. Temsilci, gözlemlerini, yaptığı görüşmelerin sonuçlarını ECIS'e sundu. Bunun sonucunda okulumuzun ESIS-CIS üyeliği onaylandı.
Bundan sonra ne olacak?
Üyelik süreci sırasında ECIS ve CIS tarafından eğitim kalitesi uluslararası alanda onaylanıp belgelenen Emine Örnek Okulları'nın, tüm dünyada geçerliliği olan ECIS-CIS çatısı altında, yönetim kademesinden, öğretmen ve öğrencilerine kadar her üyesi ile profesyonel gelişim ve ilerlemenin dünyadaki öncülerinden biri olduğu görülmüştür.
Emine Örnek Okulları yeni süreçte akreditasyon çalışmalarını başlatmak için gerekli hazırlıkları sürdürmektedir.