ORTAOKUL

ORTAOKUL

1998 yılından beri eğitim ve öğretim alanında edindiği deneyimleri, değişen eğitim sistemlerine uygun olarak düzenleyen Emine Örnek Ortaokulu başarıların sürekliliğini hedeflemektedir. Sadece değişimi takip eden değil, değişime yön veren bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Ortaokulumuz, akademik düzeyde yaptığı Türkiye dereceleri ile başarısını her yıl arttırarak kanıtlamıştır. Emine Örnek Ortaokulunda “Donanımlı bireyler” yetiştirmek eğitim ve öğretimin temelinde yatar. Akademik başarılarının yanında sosyal ve kültürel değerleri benimseyen, spor ve sanatsal alanlarda yeteneklerini geliştiren öğrencilerimiz kendi potansiyelini gerçekleştirerek hedeflenen başarıya ulaşır.

Eğitim Öğretim

“Edindiği bilgilerden yeni bilgiler üreten gençler yetiştirmek geleceğimizin anahtarıdır. “ Eğitim Öğretim Hedeflerimiz:
Ders konularını amaç olarak değil hayatı kavramada araç olarak kullanmak
Grup çalışmalarını öğrenmem sürecinin tamamlayıcı parçası olarak benimsemek
Farklı ilgi ve yetenek alanlarına yönelik etkinlikler için olanak hazırlamak
Bireysel, sosyal, sportif gelişim alanlarında yeterli donanıma sahip özgün bireyler yetiştiren Türkiye’nin önde gelen kurumlarından biri olmak. Türkçe Zümresi: Dilini güzel kullanan, duygu ve düşüncelerini doğru ve etkili aktarabilen, yorum kabiliyeti gelişmiş bireyler yetiştirmek hedefimizdir. Kendini tanıma, yaşanılan dünyayı zenginleştirme okuma alışkanlığının edinimiyle olur. Kitap okuma saatleri, kütüphanelerin aktif kullanımı okuma alışkanlığını destekler. Matematik Zümresi: Sayılar arası ilişkileri kavrayıp, soyut kavramları yorumlayabilme yeteneği kazandırmak önemlidir. Analitik düşünce yapısı gelişmiş, sorun değil çözüm odaklı öğrenciler yetiştirmek hedefimizdir. Bir problemin değişik yollarla çözülebileceğinden hareketle, farklı görüş ve düşüncelere zihnen açık olabilme ve onlara saygı duyma alışkanlığını kazandırılır. Fen Zümresi: Doğal dünyayı anlamak için öğrencilere yol göstermek ve onların Fen ve Teknoloji ile ilgili pozitif tutumlar geliştirmelerine yardımcı olup, öğrendiklerini günlük hayatta kullandırmak hedefimizdir. Dersler; teknoloji donanımlı laboratuvarlarda, bilimsel düşünme yetisini kazandırmayı amaçlayarak; yaparak ve yaşayarak öğrenilir. Fen Kulüplerinde doğa ve çevre; merak güdüsünü canlı tutan etkinliklerle “eğlenceli bilim” şeklinde öğretilir. Sosyal Zümresi: İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı, demokrasi bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmek hedefimizdir. Geçmişini tanıyan, eleştirel bakış açısı ile tarihini öğrenen bireyler doğru gelecekler kuran kişiler olacaklardır. Sebep sonuç ilişkisi kurabilme, yorumlama kabiliyetleri; işitsel ve görsel uygulamalarla desteklenerek konular pekiştirilir.
ÖZEL EMİNE ÖRNEK OKULLARI’ NDA YABANCI DİL EĞİTİMİ
Geçen 20 yılın ardından dünya ülkeleri yeni teknolojiler sınırları ortadan kaldırdıkça daha bağımsız oldular. Dolayısıyla yabancı dil öğrenimi ekonomik gelişimde, öğrencilerin akademik başarılarında, insan ilişkilerini geliştirmede, kültürel alışverişlerde ve gelecekte daha iyi bir iş bulmada çok büyük bir önem kazandı. Yabancı dil dünyanın geri kalanıyla fikir, duygu ve düşünce alışverişi için gerekli en önemli iletişim sistemidir. İngilizce dünyada en çok konuşulan dil olmayabilir fakat bir çok ülkenin resmi dilidir. Buna göre düzenli ilişkiler içinde İngilizce iletişim kuran insanların sayısı 2 milyardır.Ayrıca tüm dünyada iş piyasasında ve uluslararası eğitim sektöründe konuşulan ve baskın olan dil İngilizcedir.Dünya çapında çekilen en popüler filmler, en ünlü kitaplar ve internetin %50’si İngilizce olarak yayınlanır. 1991 yılında yapılan bir araştırma sonucu en az iki yabancı dil bilen bireylerin problemleri daha iyi çözebildiklerini ve daha yaratıcı olduklarını ortaya koymuştur. Connecticut eyaleti Eğitim Bölümünün web sitesinde yayınlanan “ 2. Yabancı Dil Öğreniminin Faydaları” başlıklı bir araştırmanın raporuna göre erken yaşta 2. dil öğrenmeye başlayan çocuklarda bilişsel gelişimin daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Yabancı Dil öğrenmek kişinin zor problemleri çözme ve kritik düşünme becerisini arttırmaya yardımcı olur. Başka bir kültüre ait dili öğrenmek kişiye bambaşka kapılar açar. Dilini öğrendiği kültürün sanat, müzik ve edebiyatına erişim imkanı sağlar. Başka bir kültürü öğrenen kişiler farklı düşünme biçimleri geliştirir ve bu sayede bireysel gelişimlerinde de büyük bir aşama kaydederler. Yabancı dil , diğer kültürlere sahip ulusların ne düşündüklerini ve nelere değer verdikleri öğrenmeye imkan sağlar. Bu da kültürel yanlış anlaşılmaların önüne geçer. Çocuğunuz dünyaya daha açık fikirli olarak bakar. Çocuğunuzu dil öğrenmeye teşvik etmek, yaşı ilerlediğinde sağlığı için de olumlu bir durum oluşturacaktır. “Nöropsikoloji” adlı bir Kanada tıp dergisinde 2002’de yayınlanan bir makaleye göre, ortalama 71 yaşında demans hastalığına yakalanan bir kişinin en az iki yabancı dil biliyor olması bu hastalığa yakalanma yaşını 5 yıl daha ileriye attığını belirtilmiştir. Tüm bu araştırmalar sonucu görülüyor ki yabancı dil öğrenimi kişiye en küçük yaşlardan itibaren tüm dünyanın kapılarını açmakta ve ilerleyen yaşlardaki sağlığını dahi etkilemektedir. Özel Emine Örnek Okulları da kurulduğu günden itibaren bu amaca yönelik çalışmalarda bulunmuş ve Yabancı Dil öğrenimini temel ilke haline getirmiştir. 3-4 yaş grubundan başlayarak tüm ilköğretim, ortaöğretim ve lise kademesinde yapılan yabancı dil eğitimi ile tüm öğrencilerimizi dünyaya hazırlıyoruz. Emine Örnek Eğitim Kurumlarında, anaokulunda haftada 14 saatle başlayan İngilizce dersleri her kademede Yabancı öğretmenlerimizin de desteği ile öğrenci merkezli ve fonksiyonel İngilizce öğrenimi şeklinde devam etmektedir. Dört beceriyi de geliştirmeyi hedefleyen Emine Örnek Eğitim Kurumları İlköğretim kademesinde İngilizce öğrenimini 1.sınıflarda haftada 14, 2. ve 3. sınıflarda haftada 14, 4. sınıflarda haftada 12 saat yapmaktadır. Akıllı tahta uygulamaları ile eğlenceli hale gelen İngilizce dersleri öğrencilerin öğretmenleri rehberliğinde hazırladıkları sunum çalışmaları ile de etkili bir hale gelmektedir. İngilizce öğreniminin okul dışında devam etmesi gerekliliğini benimseyen Emine Örnek Kurumları bu eğitime evde de devam edilmesi adına öğrenilen yapıların tekrar edilmesi pekiştirilmesi için öğrenci velilerini de çalışmalara dahil etmektedir. Ortaöğretim kademesinde ise Türkiye genelinde yapılmakta olan çeşitli akademik sınav çalışmalarına ağırlık verilmesi yabancı dil öğreniminin önüne kesinlikle geçmemektedir.5. sınıflarımızda haftada 14 saat ile devam eden İngilizce 6., 7. sınıflarda 10 saat, 8. sınıflarda liseye giriş sınavları nedeniyle 5 saat ile devam etmektedir. Öğrencilerimiz İngilizce derslerinde sadece öğrendikleri hedef dili kullanmakta ve öğretmenleri rehberliğinde çeşitli sunumlar ve projeler hazırlamaktalar. Etkinlik çalışmalarında ise hazırladıkları oyunları sene sonunda arkadaşları ve aileleri ile paylaşmaktalar. Cambridge Penfriends üyesi olan okulumuzdaki öğrenciler bu sayede farklı ülkelerden kendi yaşıtı olan mektup arkadaşları ile kültür alışverişinde bulunmaktadırlar. Hem ilköğretim hem de ortaöğretim kademesinde öğrencilerimiz her sene CAMBRIDGE UCLES sınavlarına katılmakta ve çok başarılı sonuçlar almaktadır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında British Side Eğitim Hizmetleri tarafında Türkiye’de ilk defa verilen “Platinium” ödülü ile şereflendirilen okulumuzda bu çalışmalar sistematik bir şekilde devam etmektedir. Lise öğrencilerimizin yaptığı çalışmalar ise takdire değer çalışmalardır. Türkiye ve dünya çapında katıldıkları “MUN (Modern United Nations)” projesi haricinde Danimarka’daki kardeş okul öğrencileri ile karşılıklı gerçekleştirdikleri ziyaretler çerçevesinde kültür alışverişinde bulunmaktalar. Bunun yanı sıra, girdikleri dil belirleme sınavlarında “SLEP TEST / TOEFL JUNIOR / TOEFL IBT” üstün başarılar sergilemişler, lise son sınıfta okuyan bir çok öğrencimiz bu sınavlar sayesinde Amerika’da bir sene dil eğitimi almaya hak kazanmış, bir kısmı da yurt dışındaki bazı üniversitelerde 4 senelik burslu eğitim hakkı elde etmiştir.
FRANSIZCA
Okulumuzda Fransızca dersleri seçmeli 2. Yabancı dil olarak okutulmaktadır. 200 milyon insanın doğrudan veya dolaylı olarak ortak iletişim aracı olarak kullandıkları , Fransızca kısaca bu kadar geniş bir alanın ve sayılmayacak kadar çok farklılıkların bulunduğu bir bölgenin ortak paydasını oluşturuyor. 5. Sınıfta haftada 4 , 6. Ve 7. sınıfta haftada 3 ders saat olmak üzere Fransızca dersini ‘INTERACTIF’ bir eğitim programıyla dört beceriyi aktif olarak kullanabilmeyi amaçlayan okulumuz , öğrencilerimizi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına göre 7. Sınıf sonunda A2 seviyesine taşımayı hedeflemiştir. Bunun yanı sıra haftada 2 saatlik yabancı dil kulübü olarak adlandırılan derslerde ise öğrencilerimizin yabancı dildeki yeteneklerini sergileyebilmeleri amacıyla drama , şarkı , oyun etkinlikleri yapılması öngörülmektedir. Okulumuz ikinci yabancı dil öğreniminde elde edilen başarıları belgelemek için en güvenilir yöntem ve uluslar arası geçerliliği olan sınavları öğrencilere sunmaktadır. Dünyanın her yerinde kabul gören DELF(Diplomes d’Etudes en Langue Française) sınavları yüksek öğrenimde ve mesleki alanda avantaj sağlayan bir diplomadır. Sınav sonunda elde edilecek belge, bir sertifika değil hem Avrupa Birliği hem de Fransız Hükümeti tarafından onaylanan ve tüm dünyada geçerliliği kabul edilmiş bir diplomadır ve ömür boyu geçerlidir. Avrupa Dil Çerçevesi standartları uyarınca sırasıyla A1 , A2 , B1 ve B2 seviyelerindeki diplomalarına sahip olduğunda Fransızca konuşulan bütün ülkelerde yüksek öğrenim görme hakkı elde edilmektedir. Uluslararası sınavların yanı sıra Okulumuz , İstanbul Institut-Français ve Bursa Türk – Fransız Kültür Derneği ortaklığında proje , yarışma ve etkinliklere katılarak yaşayarak öğrenme imkanı bulmayı , kültür birliğinin oluşmasına ve öğrencinin yabancı dil becerisinin gelişmesine katkıda bulunmayı sağlamaktadır.
ALMANCA
120 milyon konuşanı ile dünyada öğrenilmesi gereken en önemli diller arasında yer alan ve bir kültür dili olan Almanca okulumuzda seçmeli 2. Yabancı dil olarak okutulmaktadır. Özellikle ticari ve sanayi alanlarında gelecekte de şimdi olduğu kadar önem teşkil eden bu dili en iyi şekilde öğrenmeyi amaçlamaktayız. 5. Sınıfta haftada 4 , 6. Ve 7. sınıfta haftada 3 ders saat olmak üzere Almanca dersini ‘INTERACTIF’ bir eğitim programıyla dört beceriyi aktif olarak kullanabilmeyi amaçlayan okulumuz , öğrencilerimizi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına göre 7. Sınıf sonunda A2 seviyesine taşımayı hedeflemiştir. Bunun yanı sıra haftada 2 saatlik yabancı dil kulübü olarak adlandırılan derslerde ise öğrencilerimizin yabancı dildeki yeteneklerini sergileyebilmeleri amacıyla drama , şarkı , oyun etkinlikleri yapılması öngörülmektedir. Okulumuz ikinci yabancı dil öğreniminde elde edilen başarıları belgelemek için en güvenilir yöntem ve uluslar arası geçerliliği olan sınavları öğrencilere sunmaktadır. Dünyanın her yerinde kabul gören ve Goethe Enstitüsü tarafından uygulanan FIT in Deutsch sınavları yüksek öğrenimde ve mesleki alanda avantaj sağlayan bir diplomadır.Goethe-Enstitüsünün sınavları Dünya çapında geniş kitleler tarafından tanınmakta olup, bununla bağlantılı olan sertifikalar, işverenler ve ileri düzey eğitim kurumları tarafından olmak üzere, çok sayıda ülkelerde nitelik kanıtı olarak değer görmektedir. Goethe-Enstitüsünün Almanca sınavları, Avrupa ortaklaşa diller referans çerçevesi (GER) doğrultusunda öngörülen seviye basamaklarına göre uyarlanmıştır: Bu seviye kademeleri, yeni başlayanlar için A1’den, en yüksek dil seviyesi olan C2’ye kadar ulaşmaktadır. Uluslararası sınavların yanı sıra Okulumuz , Goethe Enstitüsü gibi Alman ortaklı dernek ve kurumlar aracılığıyla proje , yarışma ve etkinliklere katılarak yaşayarak öğrenme imkanı bulmayı , kültür birliğinin oluşmasına ve öğrencinin yabancı dil becerisinin gelişmesine katkıda bulunmayı sağlamaktadır.

REHBERLİK

Rehberlik; öğrencinin kendisini tanıyarak ev, okul ve topluma uyum sağlaması, sağlıklı iletişim kurabilmesi, kendini doğru ifade edebilmesi, sorunlarına sağlıklı çözümler bulabilmesi, doğru kararlar verebilmesi, kendi hayatını kendisi yönlendirmesi, sonuçlarından sorumlu olması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için, sosyal, psikolojik ve bilişsel gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlaması için uzman kişilerce bireye yapılan profesyonel yardım sürecidir.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin amaçlarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: Bireylerin problem çözme gücünü geliştirmesine, doğru kararlar verebilmesine, çevresi ile olumlu ilişkiler kurabilmesi için gerekli tutum ve beceri kazanabilmesine ve ruhsal yönden sağlıklı ve topluma faydalı olabilmesine ve kendini gerçekleştirebilmesine yardımcı olmaktır. Bireyin kendisini fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden tanımasına yardımcı olmaktır. Türk Milli Eğitimi’ nin yöneltme sistemi içinde temel eğitimden başlayarak öğrencilerin yeteneklerine uygun bir programı seçmesine yardımda bulunmaktır. Bireylerin toplumda gelişimi için okul içi ve dışı eğitim olanaklarını, meslekleri ve toplumun beklentilerini tanımasına yardım etmektir.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, tüm öğrencilere açıktır. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde süreklilik ve gizlilik esastır. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden yararlanmada gönüllülük esastır. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri eğitimin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir yanını oluşturur. Rehberlik anlayışı her türlü çalışması ile öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemini öngörür. Rehberliğin temelinde demokratik ve insancıl bir anlayış vardır. Rehberlik hizmetleri tüm bireylere yöneliktir. Rehberlik hizmetlerinde bireyi birçok yönü ile tanımak ve bireyin güçlü yönlerini açığa çıkarmak esastır. Rehberlik uygulamaları okulun amaç ve ihtiyaçlarına yönelik olmalıdır. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetinde kullanılan bütün yöntemler ve teknikler amaç değil; sadece araçtır. Rehberlikte ilişkiler tek yönlü olmayıp, danışman ile danışanın karşılıklı saygı, hak, sorumluluk ve işbirliğine dayalı bir etkileşim ilişkisidir. Rehberlik hizmetleri planlı, programlı, örgütlenmiş bir biçimde ve profesyonel bir düzeyde sunulmaktadır.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları: Okula yeni başlayan tüm anasınıfı, 1.sınıflar ve ara kayıtla gelen öğrencilerimize okulu, sistemi, etkinlikleri tanıma çalışmaları kapsamında oryantasyon eğitimi verilmektedir. Okula geldiği ilk günden itibaren açılan öğrenci tanıma fişleri uygulanan test ve materyaller öğrenciyle birlikte büyüyerek yol almaktadır. Özel Eğitim Çalışmaları: Okulumuzdaki üstün yetenekli ve üstün zekalı öğrenciler tespit edilerek gerekli kurumlara yönlendirilir. (RAM, BİLSEM…) Bireysel Görüşmeler: Öğrencilerin her türlü soruları için çözüm bulmalarına destek olunmaktadır. Psiko – sosyal ve akademik başarıları desteklenmektedir. Grup Görüşmeleri: Grup görüşmeleri ile öğrencilerin yaşadığı problemlerde yalnız olmadığı hissettirilerek, grup etkileşimi ile çözüme ulaşma fırsatı bulmaktadırlar. Mesleki Yönlendirme Etkinlikleri: Verimli çalışma yöntemleri, Stresi kontrol etme çalışmaları, Mesleki tanıtım çalışma ve seminerleri ile desteklenen mesleki yönlendirme çalışmalarında uygulanan test ve gözlemlerle anaokulundan itibaren öğrencilerimiz meslek seçimlerinde kendilerine yol çizebilmektedir. İletişimi Geliştirme; Kendini, Çevreyi İlgi ve Yeteneklerini Anlama Tanıma: Uygulanan test ve gözlemlere göre kulüp çalışmalarına yönlendirilen öğrenciler ilgi ve yeteneklerini geliştirme ve projelerle kendilerini gösterme fırsatı bulmaktadır. Sosyal Beceri Geliştirme Etkinlikleri: Öğrencilerimiz ilgileri doğrultusunda sosyal sorumlulukta üstlerine düşeni yapmayı davranış haline getirmeyi anaokulundan itibaren öğrenmektedirler. Etkili Çalışma, Kaygı Kontrolü ile İlgili Çalışmalar: Öğrencilerimizin akademik başarıları için etkili ve verimli çalışma yöntemleri; kaygı kontrol ile ilgili çalışmaları bireysel ve grup halinde verilmekte; sonuçları takip edilmektedir.

Velilerle Bireysel Görüşmeler: Öğrencilerimizin olumlu tutum ve davranışlar geliştirmelerinde ve başarıyı yakalamalarında okulumuzun sağladığı farkındalıkların tek başına yeterli olmadığı bu durumda anne ve babaların da bizlerle iletişim içerisinde olması görüşünü taşımaktayız. Öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ya da velimizin talebi durumunda randevu sistemiyle bireysel görüşmeler yapılmaktadır .Okul –Aile Birliği Çalışmaları: Veli Etkinlikleri (Geziler, Koro...) Basılı Materyalle Bilgilendirme (Broşürlerimiz): İhtiyaca bağlı olarak, sık rastlanan problemlere yönelik hazırlanan broşürlerimiz, velilerimize, öğrencilerimize ve her yıl eğitim fuarlarında halka dağıtılmaktadır. Sosyal Yardım Çalışmaları: Toplumsal bilinçle sosyal yardım için velilerimizle işbirliği için de ihtiyaç sahiplerine büyüyen yardımlarımızla ulaşmaktayız.

Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları: Eğitim sürekliliğine olan inancımızla kaliteyi yaşam biçimi olarak benimseyerek, değişen dünyaya hizmet içi eğitimlerle kendimizi aşarak katılıyoruz. TKY Eğitim Çalışmaları: Toplam kalite bilincinde; öğretmenlerimizin katılımları için eğitimlerimiz devam etmektedir. Sınıf İçi Rehberlik Çalışmaları: Sınıf rehber öğretmenleri, rehberlik servisiyle ortak çalışmalarını yıl boyu sürdürerek, akademik ve sosyal anlamda çocuklarımıza rehberlik yapmaktadır. Rehberlik Etkinlikleri Kullanım Kılavuzları: Her yıl program dahilinde belirlenen rehberlik etkinlikleri ile öğrencilerin kendilerini ve çevrelerini tanıma, iletişim becerilerini kazanma amacı güdülmektedir. Bireysel Destek Çalışmaları: Öğretmenlerimizin sınıf içinde yaşadıkları sorunlar konusunda, çözüme ulaşmalarında kendilerine bilgi ve destek verilmektedir.

Okulumuzun öğrenci meclisi, her yıl Ekim' in son haftasında demokratik katılımla seçilmektedir. Seçilen öğrenci meclisi bir hafta sonra kendi içinde oylama yoluyla öğrenci kurulunu oluşturmaktadır. Öğrenci kurulu da kendi arasında demokratik oylama ile başkan be başkan yardımcısını seçmektedir. Öğrenci kurulu başkanı aynı zamanda OGYE' ninde üyesidir.

Öğrenci Kurulu, Çevre Etkinlik Grubu, Sosyal Yardım ve Dayanışma Etkinlik Grubu, Onur ve Disiplin Kurulları ile Rehberlik Servisi işbirliği yaparak öğrenciler arasında kalite bilincini geliştirme etkinlikleri yapılmaktadır. İletişimi geliştirme ve alınan istismarı önleme Çevreye saygı, ekolojik tarım, dönüşebilir atıkların toplanması Ağaçlandırma çalışmaları Sosyal yardım çalışmaları Çevre temizliğine ve tasarrufa yönelik etkinlikler Elektrik enerjisi elde etme Uluslararası projeler bu çalışmalara örnek gösterilebilir.

Okulumuzda öğrencilerimize sınıf çalışmalarında, yemek sırasında, serbest zaman etkinliklerinde kuralları ve toplumsal normlar konusunda farklılık kazanmaları sağlanır. Bu kuralların öğrencilerimizde davranış haline dönüşebilmesi için çeşitli etkinliklerle desteklenir. Okulumuzda doğum günü partileri, yılbaşı partisi, renk partileri ve çocuklarımızın yaratıcılığıyla tak-takıştır partisi gibi etkinlikler gerçekleştirilmektedir. KARAKTER EĞİTİMİ Karakter eğitimi, bir durum karşısında mantığını kullanabilen çocuklar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Karakter eğitimi süreci, belirlenen temel hedeflerin sistematik bir şekilde öğretilmesi, örnek teşkil edilmesi ve okul-aile işbirliğinin tutarlı bir yaklaşım benimsemesi ile gerçekleşir. Anaokulu ve 1-4. Sınıflar düzeyinde öğrencilerimizin gelişimi açısından önemli olduğunu düşündüğümüz; Saygı, Sevgi, Dostluk, Özgüven, Özdenetim, Hoşgörü, Yaratıcılık, Sorumluluk, Arkadaşlık, Doğruluk ve Yardımseverlik değerleri drama ve görsel etkinlikler ile işlenerek, bu değerlerle ilgili öğrencilerin farkındalık kazanmaları sağlanmaktadır. Öğrencilerin öğrendiklerini davranışa dönüştürüp hayatlarının bir parçası haline getirmeleri hedeflenmektedir. Özel Eğitim Destek Çalışmaları: -Artikülasyon çalışmaları -Koordinasyon çalışmaları -Dikkat geliştirme çalışmaları -El- göz işbirliği geliştirme çalışmaları Farkındalık Geliştirme Çalışmaları: -Kendini tanıma, anlama, kabul etme çalışmaları -Başkalarını tanıma (drama, empati) anlama, kabul etme çalışmaları -Yeteneklerini görme etkinlikleri Bireysel Görüşmeler: -Duygusal sorunlarla ilgili görüşmeler -Davranış problemleri ile ilgili görüşmeler -Aile içi ilişkiler, kardeş ilişkileri ve arkadaş ilişkileri VELİ OKUL İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI Haftanın çocuğu etkinliği; Her hafta bir öğrenci haftanın çocuğu seçilir. Hafta boyunca bu öğrenci öğretmenin yardımcısıdır. Son gün öğrencinin velisi de okula gelir, tüm sınıfa birlikte bir etkinlik yapar. Bu arada öğrencinin becerileri de velisi tarafından gözlenmiş olur. Aynı zamanda haftanın çocuğu ile ilgili bir pano hazırlanıp kapıya asılır. Bu panoda öğrencinin doğumundan itibaren aile resimleri ve gelişimi yer alır. Öğretmen her resmin altına resimle ilgili öğrenciyi motive edici küçük notlar yazar. Veli Eğitimi Çalışmaları: Sene başında hazırlanan programlar kapsamında velilere kurum genelinde bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantıların konuları genellikle aşağıdaki gibidir: - Okul öncesi dönemi özellikleri, sorunları ve baş etme yolları - Çocukta bağlanma (bağımlılık -özerklik) - Çocukta disiplin -Çocuğun cinsel gelişimi, cinsel bilgiler nasıl ve ne zaman, kimler tarafından verilmeli - Üstün zeka ve özel yetenekli çocukların yönlendirilmesi - Algılama eşikleri -Her sınıf düzeyinde farklı olmak üzere, gelişim özellikleri ve ihtiyaçları temel alınarak hazırlanan broşürler velilerimiz ile paylaşılmaktadır. Bazı özel sorunlarla ilgili (Altını ıslatma, tırnak yeme, parmak emme, kekemelik, gecikmiş konuşma, özel öğrenme güçlüğü, tikler, kardeş kıskançlığı...) bireysel bilgilendirmeler de yapılmaktadır. Bireysel görüşmeler: Bu görüşmeler, genellikle öğrencide gözlenen özel durumlarla ilgili yapılmaktadır. Öğrenciyle yapılan görüşmeler sonucunda veliler bilgilendirilir ve gerekli yönlendirmeler yapılır. Bu görüşmelerin içinde veli eğitim toplantılarındaki konuların yanı sıra, okula uyum, uyku, yemek yeme, anneden ayrılamama-birlikte yatma, el becerileri ve öğrenmede zorlanmalar, arkadaş problemleri, korku ve kaygılar, yalan, duygusal gelişim ve davranış gibi konular yer almaktadır. ÖĞRETMEN HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİ Mesleki gelişimle ilgili eğitimler: Bu eğitim programları içinde özellikle problem durumlara ilişkin eğitimler hazırlanmaktadır. -Gecikmiş konuşma problemleri -Çocuk depresyonu -Disleksi (Özel öğrenme güçlüğü) -Kekemelik TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMİ Temel kalite Kavramları, Motivasyon, iletişim, stres yönetimi, süreç yönetimi, EFQM model eğitimi, takımla çalışma, problem çözme teknikleri, zaman yönetimi, toplantı yönetimi, kalite çemberleri eğitimi, kurumsal performans yönetimi ve stratejik yönetim gibi konular yer almaktadır.

ULAŞIM ve SERVİSLER

Özel Emine Örnek Koleji, her alanda olduğu gibi servis hizmetine de titizlikle yaklaşmaktadır. Öğrencilerimizin emniyetli, konforlu, güven içinde okula gelmesi ve evlerine bırakılması deneyimli firmayla, deneyimli sürücü ve her araçta bulunan rehber öğretmen ve görevli ile kaliteli bir servis hizmeti vermektedir. Servis sürücülerimiz öğrencilerimizin güvenlik içinde yolculuk etmesi için gerekli tüm bilgi ve beceriye sahiptir. Okul taşıtına binmeden önce, ulaşım sırasında ve okul taşıtından indikten sonra servis sürücülerimizle sürekli işbirliği içinde hareket etmekteyiz. Sürücüyle ilgili tüm iletişim bilgileri hem öğrencimize hem velilerimize verilmektedir.
Okul Taşıtlarımızda;
-Aracın arkasında bulunan DUR işareti
-Aracın öğrenci kapasitesi
-Aracın gidiş - geliş saatlerinin okul tarafından belirlenen programa uygun olması
-Araç içi düzeni sağlamak ve araca iniş ve binişlerde öğrencilere yardımcı olmak üzere görevli rehber öğretmen ve görevli bulunması
-Aracın cam ve pencerelerinin güvenli ve sabit olması sürekli kontrol alında tutulmaktadır.
Öğrencilerimize hem eğitimde hem de bizlerle birlikte olduğu ulaşım hizmeti içinde güvenli ve huzurlu ortamı sağlamak amacımızdır.